W publikacji wykorzystano dane gromadzone w ramach procesu Forest Europe oraz przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ i Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa.

Europejska Agencja Środowiska (EEA) w raporcie European forest ecosystems - State and trends zidentyfikowała cztery kluczowe problemy mające wpływ na lasy w Europie: niszczenie i utrata siedlisk, narażenie na inwazyjne gatunki obce, zanieczyszczenia oraz zmiany klimatu.

Dodatkowo działalność człowieka, m.in. poprzez nadmierną wycinkę, niekontrolowany rozwój zabudowy podmiejskiej, czy też intensywniejsze wykorzystanie w celach rekreacyjnych, czyni lasy bardziej wrażliwymi na degradację. Niewłaściwa gospodarka leśna może doprowadzić do tego, że świadczenie wielorakich usług przez lasy może być zagrożone.

W Polsce monitoring i ocenę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków wykonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Według danych wyraportowanych przez Polskę wynika, że we właściwym stanie ochrony jest 7% leśnych siedlisk przyrodniczych w regionie kontynentalnym i 55% – w regionie alpejskim, który obejmuje tylko 3% powierzchni lądowej kraju.

Raport EEA dostępny jest na stronie: www.eea.europa.eu/publications/european-forest-ecosystems

Źródło: www.gios.gov.pl, stan z dnia 25 marca 2016 r.