Ambasador Japonii Shigeo Matsutomi podkreślił, że energetyka jądrowa jest jedną z podstaw japońskiego systemu energetycznego. – Dzisiaj rząd, uwzględniając potrzeby energetyczne kraju oraz zobowiązania wynikające z paryskiego porozumienia klimatycznego, dąży do ponownego uruchomienia kolejnych reaktorów – powiedział. – Jesteśmy również zainteresowani dzieleniem się naszą wiedzą i doświadczeniem – dodał.

Podczas dyskusji podkreślano, że szczególną wagę należy przywiązywać do tworzenia realnej współpracy ze społecznościami lokalnymi regionów, w których mogłyby powstać elektrownie.

Wychodzenie naprzeciw ich oczekiwaniom oraz rzetelność i terminowość prowadzonych działań, pozwalają na zbudowanie zaufania, będącego podstawą dla akceptacji społecznej.

Dowiedz się więcej z książki
Energetyka jądrowa w Polsce
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Strona japońska na podstawie porozumień dwustronnych, już od 6 lat dzieli się swoimi doświadczeniami w zakresie energetyki jądrowej.

Obejmuje ono m.in. szkolenie i planowanie rozwoju zasobów ludzkich, edukację i informację społeczną. Wymiana doświadczeń obejmuje również kwestie bezpieczeństwa, które są kluczowe dla każdego programu jądrowego na świecie.
(Ministerstwo Energii/dl)