Umowy na rekultywację trzech terenów poprzemysłowych w Zabrzu podpisano w czwartek w miejscowym...
Babak Mateusz
30.08.2013
Środowisko
Studenci coraz częściej są skłonni w czasie nauki lub tuż po jej zakończeniu założyć swoją firmę.
Inny
30.08.2013
Opłatę pobieraną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości należy ustalać w dacie uchwalenia...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.08.2013
Budownictwo
Ponad 100 mln zł będzie kosztował remont estakady kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim. Inwestorem...
PAP
29.08.2013
Budownictwo
57,7 mln zł kosztować ma budowa dwóch czterogwiazdkowych hoteli: w Wilkasach przy szlaku Wielkich...
PAP
29.08.2013
Budownictwo
Mimo że w 2013 r. w krajach Wspólnoty oczekiwany jest spadek poziomu inwestycji budowlanych o 2,2...
Krzysztof Sobczak
29.08.2013
Budownictwo
8,4 mln zł ma kosztować rekultywacja terenu byłej gazowni w zakolu Łyny w Olsztynie. Aby zapobiec...
PAP
29.08.2013
Środowisko
Ok. 150 mieszkańców gminy Grodków w woj. opolskim protestowało w czwartek przeciwko budowie farmy...
Nowak Maciej
29.08.2013
Środowisko
Ruszył program wsparcia budownictwa proekologicznego. Trzysta milionów złotych w latach 2013-2018...
Monika Sewastianowicz
29.08.2013
Budownictwo
Kancelaria Prezydenta RP planuje opracownie zmian w prawie pracy, które będą obejmowały...
Krzysztof Sobczak
29.08.2013
Obniżenie minimalnego kapitału zakładowego do symbolicznej złotówki przewiduje przygotowany przez...
Magdalena Stankiewicz
29.08.2013
Z opóźnieniami w regulowaniu należności za wystawione faktury w III kwartale tego roku miało do...
Magdalena Stankiewicz
29.08.2013
Rośnie sprzedaż kredytów hipotecznych. Ceny mieszkań mogą pójść w górę. Miniony kwartał był pod tym...
Krzysztof Sobczak
29.08.2013
Budownictwo
Czy nabycie nieruchomości przez wspólników spółki cywilnej powoduje obowiązek zapłaty PCC?...
Michał Wojtas
29.08.2013
Procedura likwidacji majątku upadłego będzie bardziej zbliżona do postępowania egzekucyjnego...
Monika Sewastianowicz
29.08.2013
Jaki jest właściwy organ do wydania decyzji łącznej na zbieranie i przetwarzanie odpadów w świetle...
Janusz Jerzy
29.08.2013
Środowisko
Roboty budowlane wykonane bez wymaganego pozwolenia na budowę nie mogą być uznane za zgodne z...
Anna Dudrewicz
29.08.2013
Budownictwo
W ramach prowadzenia działalności gospodarczej większość przeprowadzanych transakcji kupna i...
Małgorzata Niedźwiedzka
29.08.2013
Do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Reszowie trafiło siedem zgłoszeń o...
Krzysztof Sobczak
28.08.2013
Budownictwo
Władze Krakowa będą zachęcać mieszkańców miasta do zbierania wody deszczowej, poprzez przyznawanie...
PAP
28.08.2013
Środowisko
Rozbiórka budynku powoduje jego likwidację, a nie budowę, przebudowę, remont, czy modernizację,...
Kuta Justyna
28.08.2013
Budownictwo
Ok. 120 beczek z niebezpieczną zawartością porzucili nieznani sprawcy w Kaniowie niedaleko...
PAP
28.08.2013
Środowisko
Ponad 24,1 mld euro, czyli ponad 100 mld zł trafi na realizację unijnego programu Infrastruktura i...
PAP
28.08.2013
Środowisko
Roboty budowlane wykonane bez wymaganego pozwolenia na budowę nie mogą być uznane za zgodne z...
Anna Dudrewicz
28.08.2013
Budownictwo
Za miesiąc powinna zakończyć się budowa prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego na rzece Ropie w...
PAP
28.08.2013
Środowisko
Blisko 1,8 tys. wniosków o wykonanie izolacji akustycznej w domach, mieszkaniach i ponad 5 tys....
Krzysztof Sobczak
28.08.2013
Budownictwo
Blisko 1,8 tys. wniosków o wykonanie izolacji akustycznej w domach, mieszkaniach i ponad 5 tys....
PAP
28.08.2013
Środowisko
Z dniem 1 stycznia 2012 r. zniesiono numer identyfikacji podatkowej (NIP) nadany osobom fizycznym...
Tomasz Krywan
28.08.2013
Małe i średnie firmy
Potrzebne są zachęty ekonomiczne dla zakładów przemysłowych do korzystania z paliwa z odpadów, na...
Krzysztof Sobczak
28.08.2013
Środowisko
Ze zbudowanego dla leśnej zwierzyny tzw. zielonego mostu nad drogą krajową nr 16 (woj....
PAP
28.08.2013
Środowisko