Pytanie
Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na pełen etat w firmie X świadczącej usługi z zakresu BHP na stanowisku administracyjno-biurowym - starszy inspektor ds. bhp. Pracownik ten posiada wyższe wykształcenie kierunkowe z zakresu bhp. W ramach zatrudnienia w ww. firmie pełni funkcję służby bhp w zakładzie produkcyjnym Y, zatrudniającym ponad 100 pracowników. Firma X i zakład Y mają podpisaną cywilnoprawną umowę na świadczenie usług bhp.
Czy ww. czas pracy można zakwalifikować do "stażu pracy w służbie bhp"?