Pytanie
Dokonujemy importu towaru z Chin. Dokonujemy jego sprzedaży podatnikowi w Wielkiej Brytanii, który sprzedaje go dalej podatnikowi Malty.
Transport towaru odbywa się z Chin bezpośrednio do Malty (towar nie przekracza granicy Polski ani Wielkiej Brytanii). Transport towaru odbywa się na nasz koszt.
W jaki sposób ująć w ewidencji księgowej zakup towaru z Chin oraz jego sprzedaż do Wielkiej Brytanii? Czy nasza firma ma obowiązek zarejestrowania na Malcie i tam dokonania odprawy towaru? Czy obowiązek ten jest po stronie podatnika Malty?