Pytanie
Osoba fizyczna prowadzi w ramach działalności gospodarczej niepubliczną szkołę podstawową. Działalność podstawowa korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 2 1 pkt 6 ustawy o VAT. Obok działalności podstawowej podatnik uzyskuje dodatkowo przychody:
- ze sprzedaży podręczników,
- ze sprzedaży obiadów,
- ze sprzedaży wody,
- ze sprzedaży biletów do teatru, kina, filharmonii,
- z organizacji zajęć nauki tańca i pływania,
- z organizacji spotkań i wyjazdów integracyjnych, kolonii letnich, wycieczek szkolnych i obozów naukowych.
Czy wszystkie te przychody mogą korzystać ze zwolnienia jako "dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane"?