Pytanie
W jakim okresie należy ująć korektę faktury, w której wykazano pomyłkowo obrót opodatkowany stawką 8%, zamiast stawką 23%?
Faktura korygująca:
Było: netto 100 zł - 8% - VAT 8 zł - brutto 108 zł;
Powinno być: netto 100 zł - 23% - VAT 23 zł - brutto 123 zł.
Wartość korekty:
1. -100 zł - 8% - VAT 8 zł - brutto - 108 zł,
2. 100 zł - 23% - VAT 23 zł - brutto 123 zł
Czy kwotę -100 zł należy skorygować zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy o VAT, a kwotę 100 zł wg 23% stawki VAT należy odnieść do okresu, w którym była ujęta faktura pierwotna?
Taka korekta spowoduje, że w okresie pierwotnym (po korekcie) obrót byłby wykazany 2 razy, a zmniejszenie dopiero w okresie wystawienia faktury korygującej.
Czy w związku z faktem, że przyczyną korekty jest błąd, wartość podatku do zapłaty (jest na " ") należy cofnąć do okresu pierwotnego i w okresie pierwotnym skorygować obrót na minus (wg 8%) i na plus (wg 23%)?