Pytanie
W jaki sposób należy postąpić, jeżeli w sprawozdaniu finansowym spółki cywilnej znaleziono błąd polegający na zaniżeniu kwoty przychodów z uwagi na błędnie zaksięgowaną korektę sprzedaży?
Sprawozdanie jest sprzed 2 lat, błąd został odkryty już po zatwierdzeniu ostatniego sprawozdania, a obecnie spółka prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Zeznania roczne wspólników zostały poprawione, tj. skorygowano wysokość przychodów.
Jakie konsekwencje grożą w tym przypadku dla osoby sporządzającej sprawozdanie?
Chciałabym zaznaczyć, że nie było to działanie celowe i gdyby nie przypadek, to być może nigdy błąd nie zostałby wykryty.