Pytanie
Czy wspólnik spółki cywilnej zachowa prawo do ulgowego 30% ZUS?
Wspólnicy spółki są zgłoszeni do ZUS odrębnie jako każdy samodzielny płatnik na ZFA ZUA. Nie zatrudniali pracowników. Każdy ma swój odrębny wpis do ewidencji, swój NIP, swój regon. Wspólnik zamierza 28 czerwca 2013 r. dopisać swoją samodzielną działalność do już istniejącego wpisu w ewidencji CEIDG. W dniu 30 czerwca 2013 r. nastąpi likwidacja spółki cywilnej i wykreślenie z ewidencji, ale pozostanie na tym wpisie jednoosobowa działalność. Łączy ich jedynie skrócona nazwa spółka cywilna.
Czy jest jakiś sposób na zachowanie prawa do ulgowego 30% ZUS, aby kontynuować działalność na niskim ZUS samodzielnie?