Pytanie
Jesteśmy stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych. Prowadzimy działalność określoną w statucie. Jesteśmy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT. W ciągu roku wystawiamy faktury za reklamy na zawodach sportowych w kwocie 15.000 zł na rok. Ponadto otrzymujemy z gminy dotację na działalność w kwocie 150.000 zł. Dotacja to jest otrzymana na podstawie umowy, do której jest załączony harmonogram, z podziałem na tytuły, na które przeznaczona jest dotacja, np. transport zawodników, wynagrodzenia trenerów, konsultacje sędziowskie zakup strojów i inne wydatki.
Czy musimy być podatnikami VAT, czy możemy się wyrejestrować do 15 stycznia 2013 r.?
Bycie podatnikiem VAT w naszej sytuacji jest bardzo kłopotliwe przy rozliczaniu dotacji.