Pytanie
W związku z rozbudową budynku magazynowego konieczne jest rozebranie części placu, na którym powstanie nowa część budynku. Likwidowana część placu stanowi ok. 40% powierzchni całego placu o wartości netto 90 tys. zł. Gruz z rozbieranej części wykorzystany zostanie do zasypania wykopów oraz jako podbudowa pod posadzkę przemysłową w nowym obiekcie.
Czy spółka może nieumorzoną wartość rozbieranej części placu (40 tys. zł) zaliczyć bilansowo na zwiększenie wartości początkowej rozbudowywanego budynku?
Czy wykorzystany gruz należy wycenić i zaliczyć do wartości początkowej budowanego obiektu?
Spółka planuje równocześnie podatkowo zastosować się do najnowszej linii orzecznictwa Ministerstwa Finansów, które wskazuje aby nieumorzoną wartość likwidowanych środków trwałych zaliczać jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów.