Pytanie
Prowadzimy spółkę z o.o. Nasz pracownik odbył zagraniczną podróż służbową. Podróż samolotem odbyła się z przesiadką w Londynie. Bilety lotnicze z Gdańska do Londynu i z Londynu do Gdańska opłaciła nasza firma (posiadamy bilety lotnicze i fakturę za te bilety). Natomiast za podróż do miejsca przeznaczenia z Londynu i z powrotem do Londynu, gdzie pracownik przesiadł się na samolot do Gdańska opłacił pracownik. Jednak zagubił bilety i nie posiada faktury za przeloty z Londynu do Indii i z Indii do Londynu. Dowodem, że pracownik dotarł na miejsce przeznaczenia jest faktura za hotel w Indiach. Pracownik złożył oświadczenie o wysokości poniesionego kosztu przelotu.
Czy w takim przypadku zwrot kosztów przelotu na podstawie oświadczenia będzie kosztem uzyskania przychodów?
Jeśli nie będzie to kosztem to należy kwotę zwrotu poniesionego kosztu doliczyć do wynagrodzenia i opodatkować oraz naliczyć składki ZUS?
Czy kwota zwrotu wydatku wypłacona pracownikowi będzie kwotą brutto, czy też należy ją potraktować jako kwotę netto i ubruttowić?