Pytanie
Udziałowcami spółki cywilnej były dwie spółki z o.o. w proporcji po 50%. W dniu 31 lipca 2012 r. nastąpiło rozwiązanie spółki cywilnej. Spółka cywilna na dzień jej rozwiązania posiadała środki na rachunku bankowym, towary handlowe, zobowiązania.
Spółka cywilna po 31 lipca 2012 r. zapłaciła swoje zobowiązania z wyjątkiem ewentualnej kary z tytułu zerwania umowy z operatorem komórkowym (trwa spór, pozostawiono 3100 zł na ewentualną zapłatę), podzieliła i przekazała udziałowcom towar handlowy (nie dało się go podzielić równo, różnica netto to 117 zł), przelała do udziałowców pozostałe środki na rachunku bankowym (chyba powinna uwzględnić różnicę w towarze netto i o tyle więcej przelać środków dla jednego z nich?).
W jaki sposób dokonać:
- zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki cywilnej (na dzień 31 lipca 2012 r. a co po tym terminie?)
- rozliczenia spółki cywilnej z udziałowcami (dwie sp. z o.o.)
- księgowań w spółce cywilnej jak i sp. z o.o.?
Czy, gdzie i w jaki sposób składa się roczne sprawozdanie finansowe spółki cywilnej, której udziałowcami są dwie sp. z o.o.?