Pytanie
Nauczyciel przedszkola będzie korzystał z urlopu wychowawczego od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. Z dniem 1 września 2014 r. zostanie przeniesiony z przedszkola do szkoły podstawowej (placówka feryjna).
Czy skoro jest zatrudniony w placówce nieferyjnej nabędzie on prawo do urlopu wypoczynkowego za okres IX-XII 2014 r.?
Kiedy należy mu go udzielić?
Czy nie należałoby udzielić urlopu wychowawczego do 12 sierpnia 2014 r., by nauczyciel mógł wykorzystać urlop wypoczynkowy za 2014 r. (12 dni roboczych), czy może skoro będzie od września przeniesiony do szkoły, problem urlopu wypoczynkowego nie będzie istniał?