Pytanie
Podatnik, lekarz wykonujący czynności zwolnione z VAT zamierza wycofać z działalności gospodarczej samochód osobowy, będący środkiem trwałym w jego firmie. Samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych 31 sierpnia 2012 r. i jednorazowo zamortyzowany z uwagi na niską wartość początkową 1706 zł (samochód wykupiony po zakończonym leasingu operacyjnym). Po wycofaniu samochód zamierza przekazać w darowiźnie dla syna. Jakie skutki podatkowe wywoła to zdarzenie w podatku dochodowym? Podatnik rozlicza się na zasadach ogólnych, podatek liniowy, PKPiR.
Proszę o rozważenie dwóch wariantów- wycofanie samochodu w miesiącu sierpniu oraz we wrześniu 2013 r.