Pytanie
Pracownica X obecnie przebywa na urlopie wychowawczym do 11 marca 2013 r., który jej przysługuje na pierwsze dziecko. W czerwcu 2012 r. urodziła drugie dziecko, ale jeszcze nie złożyła wniosku o urlop wychowawczy na drugie dziecko. Na czas nieobecności pracownicy X pracodawca zatrudnił pracownicę Y. W czasie trwania umowy na zastępstwo pracownica Y urodziła dziecko w dniu 6 grudnia 2012 r. Teraz przysłała wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego.
Do kiedy pracodawca ma udzielić pracownicy Y urlopu macierzyńskiego?
Czy do 11 marca 2013 r., czyli powrotu pracownicy X z urlopu wychowawczego?
A jeżeli pracownica X złoży wniosek o urlop wychowawczy na drugie dziecko, to co wtedy należy zrobić?
Czy pracodawca mamy przedłużyć pracownicy Y urlop macierzyński?