Prawo.pl
W kuluarach Unii Europejskiej coraz głośniej słychać, że krajów członkowskich nie stać na...
Łukasz Matłacz
05.11.2012
Środowisko
Zasady odpowiedzialności za niewłaściwe wykonywanie umów, określone w art. 471 k.c., znajdują także...
LEX
05.11.2012
Budownictwo
31 października wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie zarządzania...
Łukasz Matłacz
05.11.2012
Środowisko
Aż 60 proc. z rekompensat z tytułu wydobywania gazu łupkowego trafi bezpośrednio do gmin. Po 15...
Karol Kozłowski
05.11.2012
Środowisko
W Beskidzie Sądeckim, na obszarze Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH120019 znajduje się jedyne w...
Łukasz Matłacz
05.11.2012
Środowisko
W październiku ponownie spadła dostępność kredytów hipotecznych - wynika z danych analityków. Ich...
Kalinowska Beata
05.11.2012
Budownictwo
Z jaką częstotliwością należy przedkładać wyniki pomiarów poboru wody, zgodnie z rozporządzeniem...
Janusz Jerzy
05.11.2012
Środowisko
Czy ustawienie reklamy wolnostojącej wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy na podstawie...
Anna Kamińska
05.11.2012
Budownictwo
Komisja Europejska przekonuje, że dzięki procedurze autoryzacji, na rynek UE są dopuszczane tylko...
Żylińska Julita
03.11.2012
Środowisko
Inwestor dokonał istotnego odstąpienia polegającego na zmianie lokalizacji zbiornika bezodpływowego...
Jakub Mazurkiewicz
02.11.2012
Budownictwo
Czy przebudowa przydrożnego rowu wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?
Janusz Jerzy
02.11.2012
Środowisko
Zasadniczym obowiązkiem samorządu województwa jest aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki...
Łukasz Matłacz
02.11.2012
Środowisko
Wykonawcy domagają się od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ponad 4 mld złotych....
LEX
02.11.2012
Budownictwo
Spekulacje nt. znaczącego wzrostu cen za odbiór śmieci na etapie prowadzonych przez gminy...
Boroń Michał
02.11.2012
Środowisko
Po tym jak przedstawiciele Polski i Norwegii porozumieli się w kwestii współpracy dwustronnej...
Łukasz Matłacz
01.11.2012
Środowisko
W niedzielę 25 listopada przeciwnicy organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO), w tym także...
Łukasz Matłacz
01.11.2012
Środowisko
Popiół z elektrociepłowni i piasek pochodzący z pogłębiania dna Wisły świetnie nadają się do budowy...
Łukasz Matłacz
01.11.2012
Środowisko
29 października unijni ministrowie transportu przyjęli dyrektywę, wyznaczającą nowe limity...
Łukasz Matłacz
31.10.2012
Środowisko
Resort gospodarki definitywnie zakończył prace nad nowym Prawem energetycznym. W ciągu najbliższych...
Łukasz Matłacz
31.10.2012
Środowisko
Zasadę utrzymywania ewidencji gruntów w stanie aktualności uniemożliwia wprowadzanie do operatu...
Anna Dudrewicz
31.10.2012
Budownictwo
Prawie każdy z nas słyszał o domach zasilanych energią słoneczną czy energią z wiatru, ale energia...
Łukasz Matłacz
31.10.2012
Budownictwo
Jeden z czołowych deweloperów farm solarnych w Niemczech zaproponował nowatorskie rozwiązanie,...
Łukasz Matłacz
30.10.2012
Nowe technologie
Ministerstwo Środowiska opublikowało na swojej stronie internetowej przewodnik, który ma wskazać...
Łukasz Matłacz
30.10.2012
Środowisko
Polski sektor budowlany musi przygotować się do zmian, które mogą zrewolucjonizować rynek. Już za...
LEX
30.10.2012
Budownictwo
Na terenach zagrożonych powodzią wciąż powstają domy i osiedla. Przepisy prawne, które zakazują...
LEX
30.10.2012
Środowisko
Przy wycenie Wartości Kosztorysowej Inwestycji występują koszty na opracowanie dokumentacji...
Małgorzata Borowska
30.10.2012
Budownictwo
Zamawiający przy zakupie pojazdów transportu drogowego mają obowiązek uwzględnienia czynników...
Anna Stańczuk
30.10.2012
Środowisko
Podmioty, których obiekty budowlane zostały uszkodzone lub zniszczone przez żywioł, skorzystają z...
Adam Bochentyn
30.10.2012
Budownictwo
Unijni ministrowie ds. środowiska porozumieli się w sprawie polityki klimatycznej. Unia jest gotowa...
LEX
30.10.2012
Środowisko
Parametry nowej zabudowy określane w decyzji o warunkach zabudowy służą ochronie ładu...
Kazimierz Pawlik
30.10.2012
Budownictwo