Adecco jest światowym liderem wśród firm świadczących kompleksowe usługi z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim oraz doradztwa personalnego. 
Firma Adecco działa w Polsce od 1994 roku. Posiada ponad 30 biur pracy tymczasowej, biur pracy stałej i placówek on-site - lokalnych przedstawicielstw utworzonych przy dużych klientach w 30 miastach w całej Polsce. Zatrudnia ponad 200 pracowników do obsługi ponad 900 klientów. Za ich pośrednictwem w 2010 roku pracę znalazło ponad 27 tys. osób.
Adecco Poland jest członkiem i jednym z założycieli Polskiego Forum HR (wcześniej Związek Agencji Pracy Tymczasowej – ZAPT), zrzeszającego wszystkie największe firmy świadczące usługi doradztwa personalnego w Polsce.
 
Obecnie sektor MSP tworzy łącznie ok. 67 proc. wszystkich miejsc pracy w Polsce, reprezentując jednocześnie praktycznie każdą dziedzinę gospodarki. Jak wskazują najnowsze dane Instytutu Badańi Analiz i portalu firmy.net z połowy lipca br., nastroje właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw poprawiają się i w II półroczu zapowiadany jest wzrost (12,8%) poziomu zatrudnienia w tym sektorze.
 
- Do tej pory Adecco Poland w mniejszym stopniu kierowało swoje usługi do sektora MSP. Postanowiliśmy jednak, z racji na coraz większy potencjał małych i średnich firm, na przygotowanie oferty specjalnej, która w pierwszej kolejności gwarantuje przedstawicielom MSP szybki czas reakcji
w kontekście znalezienia pracownika oraz zmniejszenie do minimum wszystkich kwestii formalnych – podkreśla Grzegorz Gojny, Kierownik Projektu MSP w Adecco Poland.
- Dotychczas rekrutacje skierowane w tym sektorze stanowiły dla Adecco ok. 12% całkowitych przychodów. W kontekście założeń krótkookresowych każdy wzrost w realizacji projektów rekrutacyjnych będzie nas satysfakcjonował. Natomiast w perspektywie najbliższych 2-3 lat  prognozujemy, że udział ten wzrośnie dwukrotnie  – dodaje.
Najważniejszym kryterium i jednocześnie korzyścią ze współpracy z Adecco z perspektywy sektora MSP jest elastyczność form zatrudnienia, a przez to zdolność do kształtowania liczby pracowników
w zależności od potrzeb. Te korzyści niejednokrotnie zarówno w krótszej, jak i dłuższej perspektywie są w stanie zapewnić mniejszym firmom źródło odczuwalnych oszczędności, które dotyczą między innymi zmniejszenia kosztów związanych z prowadzeniem procesu rekrutacji nowych pracowników, obliczaniem wynagrodzenia, prowadzeniem ewidencji czasu pracy, zwolnień lekarskich i dokumentacji pracowniczych oraz naliczania wynagrodzeń. Nie bez znaczenia z perspektywy współpracy sektora MSP z agencjami zatrudnienia jest również czas reakcji na zgłoszone zapotrzebowanie w zakresie nowych pracowników (uniknięcie przestojów, uniknięcie błędów w zatrudnieniu) oraz w miarę uproszczona dokumentacja dotycząca samej współpracy.
 
- Należy również zaznaczyć, że korzystanie z takich rozwiązań jak praca tymczasowa z perspektywy sektora MSP nie oznacza dużego wydatku dla firmy – podkreśla Grzegorz Gojny. – Usługi tego typu są specjalnie modyfikowane pod kątem mniejszych firm. Zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy w tym przypadku do czynienia z Klientami którzy każdy, nawet najmniejszy wydatek, muszą poważnie przeanalizować. Z naszej perspektywy, poza osiągnięciem oczywistej rentowności tego typu rekrutacji, wyzwaniem jest edukowanie rynku i zwiększanie świadomości sektora MSP w zakresie oferowanych przez nas rozwiązań. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy na początkowym etapie tego procesu  – dodaje.
 
Nowy zespół Adecco Poland dla MSP
 

Za realizację założeń programu usług dla sektora MSP w Adecco Poland będzie odpowiadać nowopowstały, dedykowany do tego dział w strukturze Adecco Poland pod kierownictwem Grzegorza Gojnego. W pierwszej kolejności poszerzenie zakresu współpracy z małymi i średnimi firmami będzie się odbywało w największych miastach w Polsce: Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Metropolii śląskiej oraz Gdańsku.