Z dniem 6 września 2013 r. weszło w życie  rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu od kwietnia do lipca 2013 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 1029) .

Rozporządzenie wskazuje gminy, na terenie których możliwe będzie zastosowanie, w okresie 24 miesięcy od dnia jego wejścia w życie, szczególnych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych, które zostały zniszczone lub uszkodzone w wyniku działania żywiołu. W związku z wejściem w życie nowych przepisów podmioty, których obiekty budowlane, usytuowane na terenie ww. gmin, zostały uszkodzone lub zniszczone w wyniku powodzi, silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, uzyskały możliwość skorzystania z uproszczonych procedur postępowania przed organami administracji architektoniczno-budowlanej.

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie Samorządowym>>>