"Debata była niezwykle trudna z powodu ścierających się interesów gospodarczych. Tekst dotyczący nowych zasad jest bardzo techniczny, ma jednak dalekosiężne etyczne i gospodarcze konsekwencje" - powiedziała odpowiedzialna francuska europosłanka, po tym jak oparte na nim propozycje przyjęte zostały podczas głosowania 356 głosami za, 327 głosami przeciw, przy 14 wstrzymujących się.

Gazy cieplarniane, produkowane w wyniku przeznaczania coraz większych obszarów ziemi na uprawę roślin do produkcji biopaliw zamiast do produkcji żywności, są przedmiotem badań nad "zmianą sposobu użytkowania gruntów" (ILUC). Według naukowych dowodów, zmiana ta mogła doprowadzić do zniwelowania części korzyści osiąganych dzięki użyciu biopaliw, jeśli wziąć pod uwagę cały cykl od produkcji do konsumpcji.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi obecnie, państwa członkowskie muszą zapewnić co najmniej 10% udział energii odnawialnej w całkowitej ilości energii użytej w transporcie, do 2020 roku. Według nowo przyjętych zasad, biopaliwa uzyskiwane z roślin jadalnych, nie powinny przekroczyć 6% całej konsumpcji energii używanej w transporcie do 2020 roku, w przeciwieństwie do obecnego celu ustalonego na poziomie 10%.

Biopaliwa nowej generacji, uzyskiwane z wodorostów oraz określonych typów odpadów, powinny mieć co najmniej, 2,5% udział w konsumpcji energii używanej do celów transportowych do 2020 roku, uważają posłowie.

Teraz nadszedł czas na negocjacje z państwami członkowskimi, które powinny w najbliższym czasie przyjąć wspólne stanowisko w ramach Rady Unii Europejskiej. Jeśli będzie się ono różnić od tego, które przyjął Parlament, w Europarlamencie odbędzie się drugie czytanie.

Źródło: www.europarl.europa.eu