Będą e-skierowania na rehabilitację i do psychiatry

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Lista skierowań wystawianych w formie elektronicznej ma zostać poszerzona m.in. o opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień oraz rehabilitację leczniczą. Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił do konsultacji społecznych. Z tym, że jeszcze przez kilka miesięcy będą mogły być wystawiane papierowe skierowania.

07.09.2021

Urząd musi oddać VAT w określonym czasie

VAT Rachunkowość

Ustawa o podatku od towarów i usług określa dwa sposoby zadysponowania nadwyżką podatku naliczonego nad należnym. Chodzi o jej przeniesienie na następne okresy rozliczeniowe albo zwrot różnicy na rachunek bankowy. Podatnik może otrzymać zwrot środków z różnych terminach, po spełnieniu różnych warunków.

07.09.2021

PARP: Do 255 tys. zł dla firm w ramach bonu na cyfryzację

Rynek i konsument Nowe technologie

Mikro, małe i średnie firmy, które chcą kupić lub licencjonować oprogramowanie oraz usługi do wdrożenia innowacji procesowych, mogą ubiegać się o nawet 255 tys. zł w ramach konkursu "Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację" - podała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Nabór wniosków rozpoczyna się 20 września.

07.09.2021

Ruszył nabór wniosków do programu "Rozwój czasopism naukowych"

Szkolnictwo wyższe

Maksymalna wysokość dofinansowania na pokrycie kosztów kwalifikowanych projektu wynosi do 120 tys. zł. Chodzi o wsparcie finansowe m.in. "na działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, co pozwoli na zachowanie światowych standardów i obecność w międzynarodowym obiegu naukowym".

07.09.2021

Bunt sędziego Rocha czy nieporozumienie w Izbie Dyscyplinarnej?

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Na posiedzenie 6 września br. nie stawił się jeden z sędziów Izby Dyscyplinarnej Adam Roch. Z tego powodu nie odbyła się rozprawa Izby w sprawie immunitetowej sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego. Przewodniczący składu sporządził notatkę służbową, w której zaznaczył, że w aktach sprawy brak jest oświadczenia sędziego Rocha i informacji o przyczynach niestawiennictwa.

07.09.2021

MRiPS: Mniej bezrobotnych w urzędach pracy

Rynek Prawo pracy

W końcu sierpnia 2021 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,8 proc. – wynika z wstępnych szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W ubiegłym miesiącu w urzędach pracy zarejestrowanych było 961,8 tys. osób bezrobotnych. W porównaniu do końca lipca, liczba osób figurujących w rejestrach urzędów pracy zmniejszyła się o 13,1 tys. osób, czyli o 1,3 proc.

07.09.2021

NIK wskazuje słabości nadzoru nad rynkiem funduszy inwestycyjnych

Rynek i konsument Administracja publiczna Finanse

Blisko dwa lata temu, w czasie kontroli działalności organów i instytucji państwowych wobec spółki GetBack, Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że instytucje te nie zapewniły skutecznej ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego. Dlatego teraz przyjrzała się bliżej działaniom Komisji Nadzoru Finansowego i jej Urzędu.

07.09.2021

Sanepid wydłuży nie tylko kwarantannę, ale też izolację

Koronawirus

Sanepid będzie miał możliwość wydłużenia kwarantanny z maksymalnie 21 do 31 dni, ale nie tylko. Będzie też mógł wystąpić do lekarza o przedłużenie okresu izolacji aż do czasu poddania się testowi i uzyskania negatywnego wyniku. Minister zdrowia, zapewnia, że to nie będzie standardowe rozwiązanie. Wprowadza go po to, aby sanepid miał czas na prowadzenie śledztwa epidemicznego.

07.09.2021

RPO: Ograniczenia stanu wyjątkowego dla mediów nie do przyjęcia

Administracja publiczna

Rzecznik Praw Obywatelskich nie dostrzega podstaw prawnych do kwestionowania zasadności stanu wyjątkowego, ale ma poważne wątpliwości wobec niemożności relacjonowania przez media sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, a także ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej. Podkreśla, że rolą środków społecznego przekazu jest informowanie obywateli o tego typu problemach.

07.09.2021

Z religii się ucznia nie zwalnia, tylko się go na nią zapisuje

Zarządzanie oświatą

Nie można wymagać, by rodzice wypisywali dziecko z religii. Zgodnie z prawem żąda się od nich wyłącznie pozytywnej deklaracji uczestnictwa w tych zajęciach. Nie ma też podstaw prawnych do organizowania lekcji religii wyłącznie na pierwszych bądź tylko ostatnich godzinach lekcyjnych.

07.09.2021

Ulga za zakup kasy fiskalnej nie dla każdego lekarza

VAT Rachunkowość Zawody medyczne

Nie do końca było wiadomo, którzy lekarze musieli w lipcu zainstalować kasy fiskalne online. Niejasności w tym zakresie doprowadziły do tego, że niektórym medykom trudno teraz uzyskać ulgę na zakup nowego urządzenia. Fiskus uzależnia to od formy organizacyjno–prawnej świadczenia usług medycznych – tłumaczy, że lekarz w spółce może wykonywać też inne usługi. Ulga więc nie przysługuje.

07.09.2021

MS poprawia zarządzenie związane z e-doręczeniami

Wymiar sprawiedliwości

Do sędziów trafił projekt zmian w zarządzeniu w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej. Ma zostać zmodyfikowana lista dokumentów doręczanych bez podpisu. Regulacja ma precyzować również, że wyrok doręczany będzie poprzez portal informacyjny sądu wraz z uzasadnieniem.

07.09.2021

Dodatek dla stażysty tylko raz

Nauczyciele stażyści, rozpoczynając pracę w szkole, otrzymują dodatek na start w wysokości 1000 zł. Jest to świadczenie jednorazowe - stażysta dostanie je w pierwszym miesiącu swojej pracy. Zastąpiło zasiłek na zagospodarowanie, co wzbudziło kontrowersje - związki zawodowe zwracały uwagę, że to tylko namiastka tego świadczenia.

07.09.2021

Nowe tablice dożycia GUS będą kosztowały FUS w najbliższych latach dodatkowe 2,9 mld zł

Domowe finanse Emerytury i renty

Tylko te osoby, które po 1 kwietnia 2021 roku przechodzą na emeryturę albo wystąpią o jej ustalenie, mogą liczyć na wyższe świadczenie - ustalane według nowych tabel średniego dalszego trwania życia GUS. Skorzystają też ci, którzy osiągnęli już wiek emerytalny, ale na emeryturę nie przeszli. ZUS szacuje, że do marca 2022 roku wyższe świadczenie przyznane zostaną 364 tys. osób,

07.09.2021

Mikroapartament - oficjalnie lokal użytkowy, a w rzeczywistości mieszkanie

Rynek i konsument Budownictwo

Deweloperzy masowo budują "mikroapartamenty" o powierzchni 10 - 15 metrów kwadratowych, choć nowe mieszkanie nie może być w Polsce mniejsze niż 25 mkw. Jakim cudem? Omijają prawo. Oficjalnie są to lokale użytkowe. Podejmowano próby ukrócenia tego typu praktyk, ale spełzły one na niczym. Sami deweloperzy postulują zniesienie ograniczenia co do powierzchni lokalu.

07.09.2021

Stan wyjątkowy uderza w finanse samorządów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Administracja publiczna

W związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego, odwołany został m.in. Festiwal Trzech Kultur we Włodawie. Powiat włodawski musiał wydać na jego organizację około 200 tys. złotych. Starosta zastanawia się, kto mu odda te pieniądze. Podobne problemy mają też inne samorządy i już zaczynają liczyć straty. Okazuje się, że rykoszetem oberwały także te spoza strefy z ograniczeniami.

07.09.2021

Sądy mogą, ale rzadko informują strony jak widzą sprawę - zmiana w kpc ma ich do tego zachęcić

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Nowelizacja procedury cywilnej z 2019 r. dała sędziom możliwość sygnalizowania stronom, w jakim kierunku idzie sprawa. Jednak rozwiązanie, które miało być rewolucją i motywacją do ugód, w praktyce się nie sprawdziło. Część sędziów nie wie jak je stosować, inni obawiają się posądzenia o stronniczość. Teraz resort sprawiedliwości chce ich do tego zachęcić i doprecyzować, co mogą powiedzieć.

07.09.2021

Status prawny szkoły

Zarządzanie oświatą

Dla zdefiniowania pojęć "szkoła" i "placówka oświatowa" konieczne jest sięgnięcie do przepisów ustawy - Prawo oświatowe. W słowniczku, zawartym w art. 4 znalazły się liczne definicje ustawowe kluczowych pojęć - zdefiniowano tam jednak "szkoły".

07.09.2021

Prezydent zapowiada weto do "lex TVN"

Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Prezydent mówił o tym wprost, że w tym kształcie jest gotów zawetować ustawę o radiofonii i telewizji – powiedział szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot. Stwierdził też, że przed uchwaleniem tej ustawy sygnalizował politykom większości rządzącej, że Andrzej Duda nie podpisze jej w takim kształcie.

06.09.2021

Sejm nie uchylił stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

W poniedziałek wieczorem, przy poparciu posłów z partii Kukiz 15 i Konfederacji, Sejm utrzymał w mocy rozporządzenie prezydenta o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią. Koalicja Obywatelska była za uchyleniem rozporządzenia – ale nie udało jej się do tego zebrać bezwzględnej większości. PSL wstrzymało się od głosu.

06.09.2021