Ruszyły e-skierowania na piątą dawkę szczepionki przeciw COVID-19

Opieka zdrowotna Koronawirus

1,7 mln osób w nocy z piątku na sobotę otrzymało skierowania na piątą dawkę szczepienia przeciw COVID-19. Warunkiem przyjęcia piątej dawki jest ukończenie co najmniej 60 lat. Zakwalifikowano do niej także osoby z upośledzoną odpornością lub zatrudnione w ośrodkach medycznych, których pracownicy są szczególnie narażeni na zakażenie COVID-19.

15.04.2023

Immunitet od przeprosin dla zamożnych - wystarczy 15 tys. zł

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Kowalski ma opublikować przeprosiny, a nie chce tego zrobić? Od 15 kwietnia sąd w takiej sytuacji może jedynie zastosować grzywnę, i to nie wyższą niż 15 tys. zł, oraz nakazać mu publikację przeprosin w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Przepisy - co ważne - działają z mocą wsteczną. W ocenie prawników uderzą w pokrzywdzonych i mogą zachęcać do naruszania dóbr osobistych.

15.04.2023

Kandydat do gminnego stypendium nie musi być grzecznym uczniem i posiadać e-maila

Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń

W gminnym regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów uzdolnionych nie można uzależniać ich przyznania od zgody ucznia na publikację jego wizerunku w lokalnej prasie i social mediach, a także od dobrego zachowania i posiadania e-maila. A takie zapisy często pojawiają się w regulaminach. Nie można żądać danych, które nie są konieczne do rozpatrzenia wniosku.

15.04.2023

Praca zdalna okazjonalna możliwa w dniu wolnym od pracy

Prawo pracy

Wnioski o pracę okazjonalną składane będą na dni pracy – co do zasady będą to dni oznaczone w rozkładzie czasu pracy pracownika jako te, w których ma on świadczyć pracę. Przepisy nie zawierają jednak wprost zastrzeżenia, że może to być wyłącznie dzień rozkładowej pracy. Jeżeli pracodawca zlecił pracownikowi pracę w dniu wolnym, możliwe jest złożenie i zaakceptowanie wniosku o pracę zdalną okazjonalną na ten dzień.

15.04.2023

Zakup mieszkania z lokatorem legalny, choć nie zawsze opłacalny

Prawo cywilne Nieruchomości

Gotowy produkt inwestycyjny lub okazja do „szybkiego flipu” ale... w pakiecie z lokatorem – na portalach z ofertami sprzedaży nieruchomości łatwo natknąć się na takie oferty zakupu mieszkań. Prawo pozwala na zawieranie takich umów, natomiast - pomijając, że niektóre są niemoralne - w razie sporów mogą być kłopotliwe i dla nowego właściciela, i dla najemcy.

15.04.2023

Prof. Adamus: Prospołeczna uchwała SN może skutkować inflacją hipoteki

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości

Ostatnia uchwała Sądu Najwyższego dotycząca hipoteki to bardzo prospołeczne spojrzenie tego sądu na problem zadłużenia osoby fizycznej i udzielonego zabezpieczenia. Dzięki temu orzeczeniu grozi nam jednak spora inflacja hipoteki. W następstwie upadłości konsumenckiej wygaśnie bowiem hipoteka ustanowiona na nieruchomości należącej do osoby trzeciej, co budzi kontrowersje. Pisze o tym prof. Rafał Adamus.

15.04.2023

Nie będzie kar, gdy pacjent nie odwoła wizyty w poradni

Pacjent Opieka zdrowotna

Ministerstwo Zdrowia nie planuje wprowadzać opłat ani innych kar w przypadku, gdy pacjent nie odwoła wizyty u lekarza i termin przepada. Kary finansowe w takich wypadkach stosują niektóre kraje skandynawskie, żeby zwiększać społeczną odpowiedzialność. Nieodwołanie wizyty to przecież dłuższe kolejki i późne leczenie innych pacjentów. Polski resort zdrowia stawia na kampanie edukacyjne.

15.04.2023

Dzieci z dwóch małżeństw też dają prawo do ulgi 4+

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Podatnik, który ma czwórkę dzieci z obecnego i poprzedniego małżeństwa, może skorzystać z nowej ulgi 4+ w PIT. Konieczne jest jednak, by wykonywał nad każdym z nich władzę rodzicielską. Możliwość skorzystania z ulgi istnieje nawet wówczas, gdy sąd ograniczył wykonywanie władzy rodzicielskiej nad jednym z dzieci. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

15.04.2023

Z kamerą wśród zwierząt - Lasy Państwowe nie mogą zabraniać instalowania fotopułapek

Środowisko Administracja publiczna

Założenie fotopułapki w lesie bez zgody nadleśniczego nie upoważnia Lasów Państwowych do demontażu tego urządzenia. Mało tego – taki demontaż jest bezprawny. Lasy Państwowe nie mają prawa wymagać uzyskiwania przez osoby prywatne zgody nadleśniczego do umieszczania urządzeń służących do prowadzenia monitoringu wizyjnego, a mimo tego to robią.

15.04.2023

Ustawy przyjęte przez Sejm na posiedzeniu 14 kwietnia 2023 r.

Samorząd terytorialny VAT Prawo pracy Prawo gospodarcze

W wieczornym bloku głosowań 14 kwietnia Sejm przyjął ustawę o 300 zł świadczenia emerytalnego dla sołtysów, przepisy wspierające osoby, które chcą kupić pierwsze mieszkanie, zmiany w prawie o ruchu drogowym. Uchwalono także pakiet SLIM VAT 3 i nowelizację ustawy o służbie cywilnej. Odrzucono veto Senatu do ustawy deregulacyjnej, ale nie udało się posłom odrzucić veta Senatu do tzw. ustawy o jakości w służbie zdrowia.

14.04.2023

Ustawa o jakości w zdrowiu idzie do kosza - Sejm nie odrzucił senackiego weta

Pacjent Opieka zdrowotna Zarządzanie

Podczas piątkowych głosowań w Sejmie zabrakło jednego głosu, aby odrzucić senackie weto do ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Flagowa ustawa obecnego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia została więc odrzucona. Zastrzeżenia Senatu dotyczyły konstytucyjności przepisów. Opozycja krytykowała z kolei między innymi "wrzutkę" do ustawy o przekazaniu z NFZ 50 mln zł na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu.

14.04.2023

Ustawa o świadczeniu wspierającym skierowana do sejmowej komisji – będą zmiany

Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Rząd planuje od przyszłego roku wprowadzić nowe świadczenie wspierające bezpośrednio dla osoby z niepełnosprawnością. Będzie ono obok, a nie zamiast, dotychczasowego systemu wsparcia, jak renty socjalne, rodzinne czy z tytułu niezdolności do pracy. Eksperci zauważają jednak rozbieżności w uzasadnieniu i w samym projekcie ustawy, szczególnie w kwestii ubezpieczenia opiekunów dorabiających do świadczenia pielęgnacyjnego.

14.04.2023

Opublikowano ustawę o utworzeniu Akademii Piotrkowskiej

Zarządzanie oświatą

Akademia Piotrkowska w województwie łódzkim ma zostać utworzona na bazie struktur filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, która działała w Piotrkowie Trybunalskim od 1981 r. - początkowo jako filia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach.

14.04.2023

Dopłata roczna za 2022 rok trafi na rachunek uczestnika PPK do 15 kwietnia

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Aby uczestnik pracowniczego planu kapitałowego otrzymał dopłatę roczną za 2022 rok, w 2022 roku musiał zgromadzić na swoim rachunku lub rachunkach PPK wpłaty w wysokości co najmniej 632,10 zł. Jeżeli w 2022 roku skorzystał z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, wystarczą wpłaty w wysokości co najmniej 158,03 zł.

14.04.2023

Farmaceuta wystawi receptę na szczepionkę przeciwko grypie

Pacjent Farmacja

Farmaceuta będzie mógł wystawić receptę na pełnopłatną szczepionkę przeciwko grypie. Dzięki temu pacjent w aptece będzie mógł otrzymać receptę, kupić szczepionkę i od razu zaszczepić się. Rozwiązanie było oczekiwane, bo pacjenci coraz chętniej szczepią się w aptekach. Nowe przepisy wchodzą właśnie w życie, czyli po zakończeniu sezonu grypowego 2022/2023, kiedy NFZ płacił za usługę szczepienia.

14.04.2023

Resort nie pokazał listy schorzeń uprawniających do orzeczenia o niepełnosprawności na stałe

Pomoc społeczna Pacjent Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

Posłowie nie zapoznali się w piątek z listą schorzeń, które uprawniałyby do otrzymania bezterminowego orzeczenia o niepełnosprawności. Były oczekiwania, że przygotowywana od miesięcy lista zostanie przedstawiona na posiedzeniu Komisji Zdrowia. Wiceminister rodziny Paweł Wdówik poinformował jednak, że co prawda lista jest gotowa, ale sam otrzymał ją dzień wcześniej, czyli w czwartek, i nie jest gotowy odnieść się do przygotowanego przez ekspertów materiału.

14.04.2023

Europejczycy popierają wymaganie od firm odpowiedzialności za ich wpływ na klimat

Środowisko Rynek

Większość Europejczyków w Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Polsce i Słowenii chce, aby przedsiębiorstwa działające w UE miały obowiązek redukcji emisji gazów cieplarnianych. Takie są najważniejsze wnioski z sondażu przeprowadzonego w lutym 2023 r. przez kampanię „Justice is everybody’s business".

14.04.2023

Polska szkoła z prawami ucznia mocno na bakier - statuty pełne bezprawnych zapisów

Zarządzanie oświatą

Przemoc psychiczna, bezprawne konfiskowanie telefonów, uzależnianie oceny zachowania od średniej ocen i wyglądu ucznia - to tylko niektóre uchybienia, jakich dopuszczają się polskie szkoły. Badanie ankietowe na ten temat przygotowało Stowarzyszenie Umarłych Statutów. Wyniki zaprezentowano podczas konferencji „Prawa ucznia w Polsce. Raport z badań”.

14.04.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski