Podejrzany, oskarżony nie ukończył 18 lat, więc przepisy będą go mocniej chronić

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Nastolatek, który jest oskarżony będzie mógł wnioskować o to, by na rozprawie był obecny jego przedstawiciel ustawowy lub osoba, pod której pieczą pozostaje, taką rolę będzie mogła też odgrywać osoba/pełnoletnia wskazana przez przewodniczącego. Takie wsparcie ma mieć też podejrzany, który nie ukończył 18 lat, w trakcie prowadzonych z nimi czynności - prezydent podpisał właśnie pakiet zmian w procedurze karnej i Kodeksie karnym.

19.04.2023

Strategiczna rola kobiet w sektorze finansowym rośnie zbyt wolno – badanie

Prawo pracy Finanse

Aż 93 proc. kobiet reprezentujących sektor finansowy wskazuje, że kariera jest dla nich ważna lub bardzo ważna. Jednocześnie 94 proc. pań ocenia, że w ich sektorze występują bariery mające wpływ na przebieg kariery zawodowej kobiet - wynika z 4. edycji badania „Kobiety w finansach”. Co więcej, pomimo rosnącej liczby wdrażanych programów rozwojowych i polityk dotyczących zarządzania różnorodnością, kobiety pracujące w branży finansowej relatywnie rzadko osiągają najwyższe stanowiska.

19.04.2023

KPMG: Prawie 90 procent Polaków rozlicza PIT przez internet

Domowe finanse PIT

Większość Polaków dokonała już rozliczenia PIT za 2022 rok. W kwietniu rozliczyć zamierza się zaledwie 18 proc. podatników. Okazuje się, że najpopularniejszą formą rozliczenia podatku jest usługa Twój e-PIT. Korzysta z niej ponad połowa Polaków - takie dane wynikają z badania KPMG w Polsce. Co ciekawe, 4 na 10 podatników nie wie, że Polski Ład wprowadził przepisy, które wpłynęły na rozliczenie podatku za 2022 rok.

19.04.2023

Termin zwrotu PIT zależy od sposobu rozliczenia

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Najdłużej na zwrot nadpłaty w PIT za 2022 rok będą czekać podatnicy, którzy wyślą wypełnione zeznanie podatkowe w formie papierowej. Ustawowy termin zwrotu wynosi w takim przypadku trzy miesiące. Znacznie krócej na zwrot będą czekać jednak te osoby, które rozliczą się z fiskusem w formie elektronicznej. Sezon składania rocznych PIT za 2022 roku mija 2 maja 2023 roku.

19.04.2023

Renta wdowia - pomysł na wyższe świadczenia dla seniorów, ale antysystemowy

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Do Sejmu trafił obywatelski projekt, przygotowany przez związki zawodowe z OPZZ, ustawy o rencie wdowiej, który zakłada, że w przypadku śmierci jednego z małżonków pozostała przy życiu osoba miałaby zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku plus 50 proc. swojego świadczenia.

19.04.2023

Sądy mają problem z kuratorskim ryczałtem za korzystanie z prywatnego auta, MS przesłało zalecenia

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Nie minęły jeszcze dwa tygodnia od wejścia w życie przepisu o ryczałcie dla kuratorów zawodowych za dojazdy służbowe prywatnym autem, a już temat rozpala do czerwoności kuratorskie fora. Część sądów twórczo podchodzi do tematu, pojawiły się nawet tabelki, które mają "ułatwiać" rozliczenie. Pismo do prezesów sądów wystosowało samo MS przyznając, że przepisy są sformalizowane i skomplikowane - a to, jak dodaje, na skutek parlamentarnych poprawek.

19.04.2023

Sanatorium dla bogatych? Resort zapowiada i... wycofuje się z kontrowersyjnych planów

Pacjent Finansowanie zdrowia

Wyjazd do sanatorium oferującego nowoczesne zabiegi może być wkrótce w zasięgu tylko bogatszej części społeczeństwa. Organizacje uzdrowiskowe podniosły alarm, że taki będzie efekt rządowych reform. W odpowiedzi udzielonej Prawo.pl Ministerstwo Zdrowia zaznacza jednak, że nie planuje zmian w systemie częściowej odpłatności pacjenta za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym. Wcześniej resort zdrowia sygnalizował takie zmiany.

19.04.2023

Sukcesja po śmierci przedsiębiorcy - rząd szykuje uproszczenia

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Zarząd sukcesyjny w firmie, której właściciel zmarł, będzie przedłużany automatycznie do momentu wydania postanowienia przez sąd w tej sprawie. Obecnie często zdarza się, że wniosek o przedłużenie zarządu jest składany tuż przed jego wygaśnięciem, a sądy nie mają wystarczająco dużo czasu na wydanie postanowienia w tym zakresie. To jedna ze zmian mających ułatwić przejmowanie firm.

19.04.2023

Ulga na robotyzację także dla robotów nabytych przed 2022 rokiem

CIT PIT Doradca podatkowy

Wprowadzona przez Polski Ład ulga na robotyzację przysługuje także na wcześniejsze zakupy robotów przemysłowych oraz funkcjonalnie związanych z nimi maszyn i urządzeń, dokonane przed 1 stycznia 2022 r. Odpisy amortyzacyjne od tych urządzeń stanowią koszty uzyskania przychodu. Potwierdza to w najnowszej interpretacji skarbówka i eksperci.

19.04.2023

DLA Piper z certyfikatem Great Place to Work

Wymiar sprawiedliwości

18 kwietnia 2023 – DLA Piper otrzymała prestiżowy tytuł Great Place to Work. Certyfikat przyznaje jedna z najbardziej doświadczonych i uznanych organizacji oceniających najlepszych pracodawców na świecie. Warunkiem przyznania certyfikatu jest uzyskanie odpowiednio wysokiego wyniku w badaniu ankietowym wśród pracowników firmy.

18.04.2023

RPO wnioskuje o usunięcie ograniczenia czasowego liczenia głosów w zagranicznych obwodach głosowania

Samorząd terytorialny Wybory

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do marszałków Sejmu i Senatu o rozważenie konieczności zmiany przepisów Kodeksu wyborczego w celu usunięcia ograniczenia czasowego liczenia głosów w zagranicznych obwodach głosowania. Komisje te mają 24 godziny od zakończenia głosowania na policzenie głosów. Jeśli w tym czasie nie przekażą wyników głosowania do komisji okręgowych, to głosowanie w tych obwodach uważa się za niebyłe.

18.04.2023

Uczniowie ukarani przez sąd za przeklinanie i obrażanie nauczycielki

Prawo karne Szkoła i uczeń

Nadzór kuratora i obowiązek wykonywania prac społecznych po 10 i 20 godzin w terminie 3 miesięcy, to kara dla uczniów ze szkoły w Lisewie Malborskim (woj. pomorskie), którzy w trakcie lekcji obrażali nauczycielkę, a swoje zachowanie transmitowali na żywo w internecie. Wcześniej uczniowie zostali też ukarani przez wychowawcę klasy i dyrektora szkoły.

18.04.2023

Ulepszenie środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców dotknie również podatków

Ordynacja Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów CIT Doradca podatkowy

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Przewiduje on również zmiany w prawie podatkowym. Chodzi przede wszystkim o ordynację podatkową, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek rolny, leśny i przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

18.04.2023

Dr Łuczak: Pracownicy zyskają prawo domagania się bardziej przejrzystych i stabilnych warunków zatrudnienia

Prawo pracy Prawo unijne

Wdrażając przepisy dyrektywy unijnej ustawodawca pozwolił pracownikom ubiegać się o bardziej stabilne i przewidywalne warunki zatrudnienia. Jednak takie korzyści niosą za sobą utrudnienia dla pracodawców, którzy w trosce o interesy firmy mogą zmienić swoją politykę i dążyć do korzystania z pozapracowniczych form zatrudnienia, np. na kontraktach B2B. Nowe przepisy to także kolejne obciążenie dla działów kadr i płac.

18.04.2023

MEiN zmieni zasady kierowania nieletnich do ośrodków wychowawczych

Zarządzanie oświatą

Dostosowanie przepisów do przepisów znowelizowanej w ubiegłym roku ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich to cel zmian projektowanych w rozporządzeniu w sprawie sposobu prowadzenia przez przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Chodzi o kierowanie nieletnich do ośrodków wychowawczych.

18.04.2023

Producenci piwa mocniej oznaczą zagrożenia dla konsumentów

Rynek i konsument Opieka zdrowotna

Producenci piwa wprowadzają bardziej czytelne i widoczne dla konsumentów oznaczenia odpowiedzialnościowe, na opakowaniach piwa i w przekazach reklamowych. Dotychczasowe znaki z hasłami „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”, „Alkohol. Tylko dla pełnoletnich” oraz „W ciąży nie piję alkoholu” zastąpią piktogramy, ilustrujące te przekazy. Zmiana obejmie również zyskujące na popularności „zerówki”, na których pojawi się znak „18+”.

18.04.2023

Sejm zniósł obowiązek cyklicznych badań lekarskich myśliwych, także okulistycznych

Administracja publiczna Opieka zdrowotna

Myśliwi nie będą musieli przechodzić obowiązkowych badań okresowych lekarskich i psychologicznych - wynika z nowelizacji ustawy o broni i amunicji. Przepis znalazł się w przyjętej 14 kwietnia przez Sejm ustawie likwidującej zbędne bariery administracyjne i prawne. Ustawa czeka na podpis prezydenta. Przeciwnicy zmian uważają, że Sejm uległ naciskom myśliwskiego lobby, dając tej grupie kolejny przywilej, kosztem bezpieczeństwa publicznego.

18.04.2023

Branża chce ułatwień w zakresie inwestycji w biogazownie rolnicze

Środowisko Energetyka

Aby w Polsce rzeczywiście rozwinął się sektor biometanu, konieczne jest objęcie preferencyjnymi rozwiązaniami wszystkich, nie tylko rolniczych, podmiotów zainteresowanych inwestycjami w biogazownie - podkreśla w swoim stanowisku Polska Organizacja Biometanu. Zaznacza również, że projektowana ustawa to krok w dobrym kierunku, ale powinna zostać uzupełniona o kilka dodatkowych rozwiązań.

18.04.2023

Prezes PAN: Chcemy Akademii autonomicznej, czyli niezależnej od polityki

Szkolnictwo wyższe

Bardzo nam zależy na tym, żebyśmy - to jest podkreślane w projekcie - stanowili samorząd naukowy. To znaczy taki, gdzie nasze decyzje dotyczące kierunków badań, sposobu ich realizacji, będą decyzjami, w których nie będą ingerować politycy. Autonomię rozumiemy głównie w ten sposób - mówi prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Marek Konarzewski.

18.04.2023

Za szpiegostwo nawet dożywocie - posłowie PiS proponują zmiany w kodeksie karnym

Prawo karne

Podwyższenie kary grożącej za szpiegostwo do dyżywocia, karanie dezinformacji prowadzonej w związku z działalnością szpiegowską oraz karanie za czyny zabronione popełnione poza Polską - np. drogą elektroniczną - ale mające swoje skutki dla naszego kraju - takie m.in. zmiany w kodeksie karnym zaproponowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Projekt nowelizacji w tej sprawie w poniedziałek wpłynął do Sejmu.

18.04.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski