Czwarta dawka szczepionki Covid-19 na razie zalecana seniorom, ale to może się zmienić

Pacjent Opieka zdrowotna

Zalecenia stosowania czwartej dawki szczepionki przeciwko Covid-19 mają dotyczyć całej populacji. Takie są nieoficjalne informacje, o których mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Na razie jest ona przeznaczona dla seniorów i osób o upośledzonej odporności. Stosuje się ją po upływie 150 dni od podania trzeciej dawki (tzw. boostera).

08.07.2022

Rozliczenia PIT w 2022 roku według nowej skali podatkowej

Domowe finanse PIT

Zasady ogólne opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych polegają na zastosowaniu skali podatkowej. W Polsce aktualnie - od 1 lipca 2022 roku - obowiązują dwie stawki 12 i 32 proc. Zastosowanie właściwej stawki uzależnione jest od wysokości uzyskanych dochodów w trakcie roku podatkowego.

08.07.2022

Radcy prawni ze zmienionym Kodeksem Etyki - po długiej debacie przyjęta uchwała

Prawnicy

230 delegatów opowiedziało się "za", ośmiu było przeciw, ośmiu wstrzymało się od głosu - uchwała o zmianie radcowskich zasad etyki została przyjęta. Najważniejsze zmiany to m.in. wskazanie, że radca prawny decydując się na współpracę np. z kancelariami odszkodowawczymi musi brać pod uwagę, czy to np. nie ogranicza jego niezależność i dbać o interes klienta. Uregulowano kwestie informowania o wykonywaniu zawodu.

08.07.2022

Bariera informacyjna główną przeszkodą w podejmowaniu pracy zgodnie z posiadanymi przez Ukraińców kwalifikacjami

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy Ukraina

Decyzję o uznaniu zagranicznych kwalifikacji obywatela Ukrainy chcącego pracować w zawodzie, który nie jest w Polsce zawodem regulowanym, podejmuje bezpośrednio pracodawca. W przypadku ubiegania się o pracę w zawodach regulowanych, obywatela Ukrainy obowiązują co do zasady takie same wymogi, jak obywatela Polski – twierdzi MRiPS.

08.07.2022

Cudzoziemcy kupli w 2021 r. ponad 6,5 tys. ha ziemi i 13 tys. lokali

Administracja publiczna

W 2021 roku cudzoziemcy na podstawie ponad 10 tys. transakcji nabyli nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni blisko 6,5 tys. hektarów. Z kolei 13 tys. transakcji dotyczyło lokali mieszkalnych i użytkowych o łącznej powierzchni 884 tys. mkw. 375 transakcji dotyczyło nabycia np. udziałów w spółkach będących właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości gruntowych, a 51 transakcji - lokali mieszkalnych i użytków.

08.07.2022

Pokrzywdzony umiera, trzeba zabezpieczyć jego prawa - Sejm zajmie się petycją Adwokatury

Wymiar sprawiedliwości

Krąg podmiotów uprawnionych do wykonywania praw zmarłego pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego, powinien zostać rozszerzony o spadkobiercę zmarłego - petycję w tej sprawie skierowała do Sejmu Naczelna Rada Adwokacka. W myśl obowiązujących przepisów może być to bowiem osoba najbliższa lub osoba pozostająca na jego utrzymaniu, a w przypadku ich braku lub nieujawnienia — prokurator, działając z urzędu.

08.07.2022

Nowe terapie lekowe będą szybciej dostępne

Farmacja

Od lipca pacjenci w Polsce i UE będą mogli szybciej korzystać z nowych terapii. Za sprawą unijnych przepisów, po wygaśnięciu praw gwarantujących wyłączność rynkową leku, inne firmy będą mogły od razu wprowadzić go do aptek i szpitali. Nowe regulacje umożliwiają im przygotowanie produkcji i zapasów magazynowych pół roku przed wygaśnięciem monopolu, tak by wejść na rynek w dniu jego zakończenia.

08.07.2022

NFZ wydał w 2021 r. na Covid 23,7 mld złotych i zaoszczędził

Finansowanie zdrowia

W ubiegłym roku Narodowy Fundusz Zdrowia najwięcej pieniędzy, bo 13 miliardów złotych, z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczył na finansowanie świadczeń. Niebagatelną sumę 7,5 miliarda złotych pochłonęły natomiast dodatki covidowe dla lekarzy i pielęgniarek oraz jednorazowe świadczenia dla personelu niemedycznego – wynika ze sprawozdania z działalności NFZ w 2021 r.

08.07.2022

Badanie trzeźwości pracowników poprawi bezpieczeństwo w pracy

Prawo pracy BHP

Zgodnie z art. 207 par. 1 Kodeksu pracy pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, a tym samym za bezpieczeństwo swoich pracowników i innych osób przebywających na jego terenie. Jeśli według wiedzy pracodawcy zachodzi uzasadnione podejrzenie nietrzeźwości pracownika, pracodawca może natychmiastowo odsunąć pracownika od wykonywania czynności zawodowych.

08.07.2022

Coraz częściej można będzie stracić pracę za niską wydajność

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Inflacja i sytuacja gospodarcza mogą przyśpieszać zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwach, w tym przechodzenie z norm czasu pracy na jakość i efektywność pracy. Pracownicy, których efektywność będzie niska, muszą liczyć się z tym, że przy redukcjach ich szanse na zachowanie miejsca pracy będą niższe. Zwłaszcza, że już dziś może być ona powodem zwolnienia, co potwierdza orzecznictwo.

08.07.2022

Muzealne zbiory trzeba będzie pochować - luka w nowej ustawie o cmentarzach

Szkolnictwo wyższe

Nieskorygowanie projektu nowej ustawy o cmentarzach z innymi przepisami sprawi, że trzeba będzie pochować szczątki pochodzące z wykopalisk archeologicznych, przechowywane w zbiorach uniwersyteckich. Wszystko przez to, że autorzy projektu o nich zapomnieli. Problemem będą też cmentarzyska - ustawa traktuje tak samo te współczesne, jak i historyczne, sprzed kilkuset lat.

08.07.2022

Skarbówka sprawdzi paragony w kurortach i sfilmuje zakupy

Rynek i konsument VAT RODO Polski Ład

Kontrolerzy skarbowi ruszyli do miejscowości turystycznych, by sprawdzić, czy smażalnie ryb, lodziarnie czy pensjonaty wystawiają paragony i używają kas fiskalnych. Za nieprawidłowości mają być wystawiane co najmniej tysiączłotowe mandaty. Sposobem kontroli mają być nabycia sprawdzające, filmowane miniaturowymi kamerami.

08.07.2022

Wątpliwa służebność w Trybunale warta miliardy złotych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

W ujawnionej ostatnio korespondencji, o ile jest prawdziwa, Michał Dworczyk informował premiera o trzech sprawach w Trybunale Konstytucyjnym. Wciąż aktualna i ważna jest jedna - dotycząca służebności przesyłu. Jest warta miliardy złotych, o ile TK przyznałby rację grudziądzkiemu sądowi. Tyle, że TK liczy, że problem rozwiąże ustawodawca i wysłał postanowienie sygnalizacyjne dla Sejmu i Senatu.

08.07.2022

Sejm - praca zdalna trafi do dalszych prac w komisji, rząd otwarty na wydłużenie vacatio legis

Prawo pracy

Sejm zdecydował w czwartek o przekazaniu do komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach rządowego projektu nowelizacji Kodeksu pracy, który ma uregulować pracę zdalną i umożliwić pracodawcom kontrolę trzeźwości pracowników. Jeszcze w trakcie pierwszego czytania Stanisław Szwed, wiceszef resortu rodziny, zapowiedział, że rząd jest otwarty na ewentualne wydłużenie okresu vacatio legis, jeśli taki postulat się pojawi.

07.07.2022

Wakacje kredytowe i przedłużone tarcze inflacyjne czekają na podpis prezydenta

Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy

Sejm poparł większość poprawek Senatu do ustawy dotyczącej wakacji kredytowych i zwiększenia o 1,4 mld zł środków na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Przepisy wydłużają też do 31 października działanie tarcz antyinflacyjnych. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

07.07.2022

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie można sfinansować więcej zadań

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Budownictwo

Rozszerzenie zakresu finansowanych zadań o budowę, przebudowę i remont dróg dla pieszych i rowerów, dróg wojewódzkich oraz dróg do terminali intermodalnych i stref ekonomicznych - to niektóre z rozwiązań ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.- Senat zaproponował w czwartek kilka poprawek o charakterze legislacyjnym do nowelizacji tej ustawy

07.07.2022

Zjazd radców prawnych: Niezależny samorząd gwarantem ochrony demokratycznego państwa prawnego

Prawnicy

Silny i niezależny samorząd radców prawnych pozostaje istotną gwarancją ochrony demokratycznego państwa prawnego, prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz ochrony praw i wolności obywatelskich. Wykonywanie zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego wymaga istnienia niezależnego samorządu - brzmi stanowisko przyjęte przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

07.07.2022

Skazany miga się od więzienia - policja zatrzyma, albo będzie list gończy

Wymiar sprawiedliwości

Do dalszych prac w sejmowej komisji trafił projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, zgodnie z którym przyszły osadzony zostanie zatrzymany przez policję i doprowadzony do aresztu śledczego. Jeśli nie będzie wiadomo gdzie jest - sąd zastosuje list gończy, a zaledwie 14 dni wystarczy do tego by uznał, że doszło do bezprawnego utrudniania wykonania kary.

07.07.2022

Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe można opłacić nadgodziny w związku z alarmem BRAVO i CHARLIE-CRP

Samorząd terytorialny Prawo pracy Compliance

Wydatki za nadgodziny dla pracowników urzędu miasta realizujących dodatkowe zadania w związku z wprowadzeniem na terenie kraju stopni alarmowych można pokryć z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Wprowadzenie stopni alarmowych wiąże się z zagrożeniem o charakterze terrorystycznym, ma więc charakter sytuacji kryzysowej – wynika z opinii RIO w Gdańsku.

07.07.2022

Właściciel nie zawsze może pozbyć się myśliwych ze swojego terenu

Środowisko Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości

Czy organizacja pozarządowa sprzeciwiająca się polowaniom nie może we własnym lesie zakazać polowań? W takiej sytuacji znalazł się Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, którego teren sejmik województwa łódzkiego włączył do obwodu łowieckiego. Skargę na uchwałę 7 lipca oddalił Wojewódzki Sąd Administracyjny.

07.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski