Wypłata świadczenia 40 zł na utrzymanie uchodźców. Wniosek trzeba złożyć w ciągu miesiąca

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ukraina

Wypłata świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, tzw. świadczenie 40 zł, nie skończyła się 30 czerwca 2022 r. Osobie opiekującej się uciekinierem, który przekroczył granicę Polski po raz pierwszy po tej dacie, także będzie przysługiwało świadczenie, łącznie przez 120 dni – informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ostatnia nowelizacja specustawy wprowadziła zasadę, że wniosek składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

02.07.2022

Właściciele domów dostaną dotacje na wymianę pieca węglowego na nowych zasadach

Samorząd terytorialny

Programie „Czyste Powietrze” zostanie zastosowane nowe rozwiązanie finansowe, które będzie bardzo korzystne dla nowych beneficjentów. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację na wymianę starego pieca. tzw. kopciucha oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Będzie można dostać „z wyprzedzeniem” do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji.

02.07.2022

Pracownicy chcą podwyżek, a sfrustrowani często idą na L4

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

W pierwszym kwartale 2022 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6235,22 zł i było wyższe w porównaniu z IV kwartałem 2021 roku o 240,13 zł - wynika z danych GUS. Nie dotyczy to jednak wszystkich branż, a wzrosty średniej krajowej „zjada” galopująca inflacja. Eksperci zaczynają dostrzegać odwróconą piramidę potrzeb wśród pracowników, dla których najistotniejsze stały się podwyżki płac. Okazuje się, że niezadowoleni często uciekają na fikcyjne L4.

02.07.2022

Pouczenia w sprawach karnych mają być zrozumiałe

Wymiar sprawiedliwości

Pouczenia mają być tak przedstawione, by były zrozumiałe dla dzieci, osób z niepełnosprawnością intelektualną, czy takich, u których na skutek choroby lub z wiekiem doszło do zakłóceń w zdolności postrzegania i odtwarzania postrzeżeń - Ministerstwo Sprawiedliwości chce więc zmienić przepisy i wprowadzić m.in. pouczenia graficzne.

02.07.2022

Wykreślenie z przedszkola możliwe, ale można się odwołać

Zarządzanie oświatą

Skreślenie dziecka z listy uczniów w przedszkolu, podobnie jak skreślenie z listy uczniów w szkole, następuje w drodze decyzji administracyjnej dyrektora przedszkola na podstawie uchwały rady pedagogicznej, od której przysługuje odwołanie - wyjaśnia MEiN. Powodami takiej decyzji mogą być: długotrwała absencja, zły stan zdrowia, akty agresji, łamanie statutu przedszkola.

02.07.2022

Nietrudno otworzyć upadłość konsumencką - jej realizacja bywa wyzwaniem

Rynek i konsument Domowe finanse

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to nowy start dla przygniecionych ciężarem długów. Do otwarcia postępowania upadłościowego wobec konsumenta wystarczy jedynie prawidłowo wypełniony wniosek i 30 zł wpisu sądowego. Problemem jednak staje się sprostanie obowiązkom w toku postępowania i w trakcie wykonywania ustalonego planu spłaty. Znaczna część otwartych postępowań upadłościowych jest umarzanych na dalszych etapach. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.

02.07.2022

Hulajnogi elektryczne nadal niebezpieczne, mimo wprowadzenia ograniczeń

Prawo karne Policja Transport

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że wzrosła liczba wypadków drogowych z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. W co trzecim zdarzeniu to oni byli ich sprawcami. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w trzech województwa prowadzi badania, które mają dać odpowiedź, jak zachowują się kierujący hulajnogami elektrycznymi. W tle ewentualna zmiana przepisów.

02.07.2022

Szpitale wciąż ograniczają odwiedziny, mimo że epidemii już nie ma

Pacjent Opieka zdrowotna

Tylko do połowy czerwca do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęły 154 sygnały, że szpitale ograniczają kontakt bliskim pacjentów. Rodziny niekiedy nawet przez kilkanaście godzin po poważnej operacji, nie mają wiedzy na temat jej przebiegu. RPP przestrzega, że nie można ograniczać odwiedzin u hospitalizowanych pacjentów, gdyż może to naruszać ich zbiorowe prawa.

02.07.2022

Wydatki na cele mieszkaniowe i zwolnienie z PIT ciągle problematyczne

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Mimo że przepisy dotyczące katalogu wydatków, które można zakwalifikować jako poniesione na własne cele mieszkaniowe, nie są nowe, a organy podatkowe wydały już wiele interpretacji, w tym interpretację ogólną, to wciąż są wątpliwości. Organy podatkowe ściśle interpretują katalog wydatków jako zamknięty. Minister finansów w interpretacji ogólnej łaskawiej podchodzi do tematu.

02.07.2022

Niezmienna cena wycieczki - to zakupienie "spokoju ducha"

Prawo cywilne Rynek i konsument

Małpia grypa, wirus Covid-19, wybuch wulkanu, inflacja czy wojna w Ukrainie mogą utrudnić korzystanie z wypoczynku, a nawet uniemożliwić nam wyjazd urlopowy. Jednym z zabezpieczeń na czas malejącej wartości pieniądza jest wykupienie "gwarancji niezmienionej ceny". Wyjaśniamy, czy warto dopłacać do wycieczki i w jakich okolicznościach.

02.07.2022

Przewodnicząca KE: Nowelizacja ustawy o SN nie przywraca praworządności

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Nowe prawo nie daje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka bycia pociągniętym do odpowiedzialności dyscyplinarnej - tak przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oceniła nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. I stwierdziła, że to oznacza, że Polska wciąż nie wypełnia "kamieni milowych" przyjętych w Krajowym Planie Odbudowy.

01.07.2022

Import towarów ratujących życie dla Ukraińców bez cła i VAT

VAT Prawo unijne Ukraina

Komisja Europejska podjęła w piątek decyzję, która umożliwi państwom członkowskim tymczasowe zniesienie ceł i VAT od importu z państw trzecich żywności, koców, namiotów, generatorów prądu i innego sprzętu ratunkowego, przeznaczonego dla Ukraińców dotkniętych wojną. Zwolnienie ma obowiązywać z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

01.07.2022

SKP Ślusarek, Kubiak & Pieczyk od 4 lipca na rynku

Rynek

Od 4 lipca br. rozpocznie działalność nowa firma prawnicza – SKP Ślusarek, Kubiak & Pieczyk. Wyodrębniła się ona z dotychczasowej firmy LSW, a jej wspólnikami założycielami są: adw. Maciej Ślusarek (założyciel LSW), adw. Maciej Kubiak (wieloletni wspólnik LSW) i r.pr. oraz doradca restrukturyzacyjny Tomasz Pieczyk (wcześniej General Counsel w jednej z ogólnopolskich sieci aptek).

01.07.2022

Kolejna nowelizacja specustawy wprowadza zmiany w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Samorząd terytorialny Prawo pracy Opieka zdrowotna Ukraina

Kolejne rozwiązania dotyczące rynku pracy, opieki nad dziećmi, kursów językowych, edukacji i zakwaterowania uchodźców, a także ułatwienia w zagospodarowaniu pustostanów na cele mieszkalne zawiera kolejna nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, którą podpisał prezydent.

01.07.2022

Jak pozbyć się rosyjskich paliw? Koniecznie ułatwienia dla OZE

Środowisko Prawo gospodarcze

Od początku 2021 r. do kwietnia 2022 r. średnia cena węgla wzrosła aż o 101 proc., cena pelletu o 89 proc., a drewna kawałkowego o 74 proc. Tymczasem procedura uzyskania pozwolenia na budowę i wydanie warunków przyłączenia instalacji OZE trwa dzisiaj nawet 150 dni roboczych. Zdaniem branży, zachęty finansowe i zmiana przepisów prawnych ułatwiłyby inwestycje w źródła energii niezależne od surowców z Rosji.

01.07.2022

Teraz minister rozwoju regionalnego odpowiada za Centralny Port Komunikacyjny

Administracja publiczna Transport

Przeniesienie zadań związanych z budową CPK z zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw transportu do kompetencji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – zakłada ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, podpisana przez prezydenta.

01.07.2022

Są wyniki egzaminu ósmoklasisty - z matematyki lepiej niż rok temu

Zarządzanie oświatą

Jak podała w piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna, ósmoklasiści, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 60 proc., a z matematyki – 57 proc.punktów możliwych do otrzymania.

01.07.2022

GUS: 4,2 proc. wyniosła w Polsce w 2021 r. stopa ubóstwa skrajnego

Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Od 2016 roku stopa ubóstwa skrajnego pozostaje na podobnym poziomie 4-5 proc. Odnotowano natomiast niewielki spadek zasięgu ubóstwa skrajnego z ok. 5 proc. osób w 2020 r. do ok. 4 proc. w 2021 r. oraz nieco większy – ubóstwa ustawowego z około 9 proc. do niecałych 7 proc. przy niezmienionym od 2018 roku progu tego ubóstwa – podał GUS.

01.07.2022

Od 1 maja 2022 r. nauczycielskie wynagrodzenie rośnie o 4,4 proc.

Kadry w oświacie

Weszło w życie rozporządzenie określające wysokość minimalnych wynagrodzeń nauczycieli od maja 2022 r. - podwyżka to ok. 4,4 proc. Nominalnie - w przypadku nauczycieli kontraktowych wyniesie 256 zł, a mianowanych i dyplomowanych 178 zł brutto.

01.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski