"Nie" dla zamrożenia płac w sądach i prokuraturach - szykują się protesty

Wymiar sprawiedliwości

Rząd zakłada, że w przyszłym roku nie będzie automatycznej podwyżki wynagrodzeń w sferze budżetowej, co budzi już duże emocje wśród zawiązków zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości i prokuratury. Podkreślają, że w pandemii, jako nieliczni, pracowali praktycznie bez przerwy i bez pracy zdalnej. W środowisku coraz głośniej słychać o możliwych protestach.

15.06.2021

Podatnicy źle znoszą częste zmiany prawa, nawet jeśli są dobre

Rachunkowość Doradca podatkowy Koronawirus

Największym wyzwaniem branży księgowej i doradców podatkowych okazuje się zmienność i niejasność przepisów prawnych. Wskazuje na to 73 procent badanych. Kolejnym problemem są dodatkowe obowiązki związane ze wsparciem klientów przy pozyskiwaniu pomocy z tarcz antykryzysowych.

15.06.2021

Pracodawcy chcą, by ZUS częściej kontrolował krótkie L4

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

W 2020 roku ZUS przeprowadził ponad 275 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W efekcie wydano prawie 17 tys. decyzji o wstrzymaniu dalszej wypłaty zasiłków chorobowych na kwotę 18,3 mln zł, ale tylko ośmiu lekarzom cofnięto upoważnienia do wystawiania L4. W 2019 r. utraciło je 22 medyków, a w br. – do 26 maja – pięciu. Zdaniem ekspertów, ZUS nie radzi sobie z kontrolą zwolnień lekarskich.

15.06.2021

Fundusz kompensacyjny: rząd przyjmie projekt przed wakacjami

Koronawirus szczepienia

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad ostateczną wersją projektu tzw. ustawy o funduszu kompensacyjnym, czyli wprowadzającej zasady wypłaty odszkodowań dla osób, u których wystąpią niepożądane odczyny poszczepienne. Przewidziano w nim jednak, że odszkodowanie będzie zwolnione z podatku. Mimo postulatów, nie zostanie wprowadzona rekompensata za śmierć na skutek szczepienia.

15.06.2021

Rząd nie wykonał wyroku TK, tysiące spółdzielczych mieszkań nadal w luce prawnej

Wymiar sprawiedliwości Budownictwo

W sobotę, 19 czerwca, wchodzi w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, a przestanie obowiązywać przepis, który pozbawił członkostwa przeszło pół miliona osób mieszkających we własnościowych lokalach w blokach stojących na gruntach, do których spółdzielniom nie przysługuje żaden tytuł prawny. Nie ma jednak nowych przepisów, będzie więc luka w prawie i spory bałagan.

15.06.2021

Rząd chce przesunąć termin wdrożenia publicznej usługi rejestrowanego e-doręczenia

Prawo cywilne Administracja publiczna

Organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy będą obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej nie od 1 października 2021 r., ale od 5 lipca 2022 r.

14.06.2021

Prokuratura oczekuje wyroku całego TK w sprawie związków jednopłciowych

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Uznanie skarg złożonych przez obywateli kwestionujących instytucję małżeństwa jako związek kobiety i mężczyzny byłoby próbą podważania konstytucyjnego i społecznego ładu Rzeczypospolitej Polskiej - uważa Prokurator Generalny. I oczekuje od Trybunału Konstytucyjnego rozpatrzenia ich łącznie przez pełny skład Trybunału. Wniosek w tej sprawie wpłynął do TK w poniedziałek.

14.06.2021

17 czerwca TK nie ogłosi orzeczenia w sprawie obniżenia emerytur i rent b. funkcjonariuszy służb

Emerytury i renty

W środę, 16 czerwca 2021 r., Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie ma odpowiedzieć na pytanie prawne Sądu Okręgowego z Krakowa, czy obniżenie wysokości policyjnej renty inwalidzkiej byłego funkcjonariusza pełniącego służbę na rzecz totalitarnego państwa było zgodne z Konstytucją. 17 czerwca nie zostanie natomiast ogłoszone orzeczenie w sprawie P 4/18.

14.06.2021

TK: Rozprawa w sprawie stosowania orzeczeń TSUE odwołana

Prawnicy

Trybunał Konstytucyjny odwołał zaplanowaną na wtorek rozprawę w sprawie stosowania środków tymczasowych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To już kolejne odwołanie terminu rozpatrzenia tej sprawy. Wcześniej było to planowane na 13 maja. TK ma rozpatrzyć wniosek Małgorzaty Bednarek z Izby Dyscyplinarnej SN, związany z postanowieniem TSUE o zawieszeniu tej Izby.

14.06.2021

Jeszcze więcej czasu na doktorat przez pandemię? Resort nie wyklucza

Szkolnictwo wyższe

Przez pandemię i obostrzenia doktoranci nie mieli możliwości prowadzenia debat, konsultacji czy wyjazdów naukowych krajowych i zagranicznych - zwracają uwagę posłowie w interpelacji. Pytają resort o wydłużenie czasu na ukończenie doktoratu. Ministerstwo Edukacji i Nauki na razie tego nie planuje, ale też nie wyklucza takiej decyzji.

14.06.2021

Maciej Nowicki nowym prezesem Fundacji Helsińskiej

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Od wtorku 15 czerwca br. nowym prezesem Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka będzie Maciej Nowicki, dotychczasowy wiceprezes. Dotychczasowa prezes Danuta Przywara, współtwórczyni HFPC, po ponad dziesięciu latach sprawowania tej funkcji i ponad trzydziestu latach pracy w Fundacji, przechodzi do Rady Fundacji, której została przewodniczącą,

14.06.2021

Na Śląsku ponad 68 mln zł umorzonych składek w ramach Tarczy 9.0. W całym kraju – 631 mln zł

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus Tarcza Antykryzysowa

Do 14 czerwca oddziały ZUS w województwie śląskim zrealizowały zwolnienia ze składek w ramach Tarczy 9.0 na kwotę przekraczającą 68 mln zł. W całym kraju umorzone należności za marzec i kwiecień wyniosły 631 mln zł. Do oddziałów ZUS wciąż wpływają wnioski o zwolnienie. Do tej pory w województwie śląskim złożono ich ponad 30 tysięcy.

14.06.2021

MF szykuje pakiet zmian dla strategicznych inwestorów

Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład

Resort finansów chce zachęcać zagraniczne firmy do inwestowania w Polsce. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych. Takie zapowiedzi przedstawiło w poniedziałek kierownictwo Ministerstwa Finansów.

14.06.2021

Lewiatan: Rynek pracy nadal za mało przyjazny dla kobiet

Prawo pracy

Aktywność zawodowa Polek jest niska w porównaniu z innymi krajami UE i znacznie mniejsza niż mężczyzn w Polsce i UE. Sytuację kobiet na rynku pracy mogłoby zmienić zwiększenie elastyczności pracy, zmniejszenie barier w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, wyrównywanie luki płacowej czy wzrost dostępu do dobrej jakości opieki i edukacji dla dzieci

14.06.2021

RPO: Zarobków kierownictwa SKO nie można utajnić

Administracja publiczna RODO

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłącza się do skargi obywatela na odmowę udzielenia informacji publicznej w sprawie wynagrodzenia prezesa, wiceprezesa i głównego księgowego Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Organ powołał się na prywatność tych osób. Zdaniem RPO bezpodstawnie.

14.06.2021

UOKiK zarzuca Orange naruszanie praw konsumentów przy rozliczaniu płatnych usług

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzuca Orange Polska nieprawidłowości związane z aktywacją płatnych usług oferowanych przez te firmę oraz serwisów subskrypcyjnych świadczonych przez inne podmioty dla abonentów Orange. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów Prezes UOKiK może nałożyć karę do 10 proc. obrotu.

14.06.2021

Po odstąpieniu od umowy podatek od zaliczki do korekty

VAT Rachunkowość

Zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z ustawy o podatku do towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Oczywiście ustawa przewiduje szereg szczegółowych rozwiązań w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego. Jeden taki wyjątek dotyczy również zaliczki.

14.06.2021

Nowa umowa emerytalna ważna dla osób, które pracowały w Polsce i Turcji

Ubezpieczenia społeczne

Od początku czerwca między Polską a Turcją obowiązuje umowa o zabezpieczeniu społecznym. Dzięki porozumieniu można sumować okresy ubezpieczenia w Polsce i w Turcji, żeby ustalić i obliczyć wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Na porozumieniu zyskają również przedsiębiorcy z obu krajów, bo reguluje ono kwestie delegowania pracowników. To już czternasta taka umowa zawarta przez Polskę.

14.06.2021

NIK sprawdzi czy dodatki covidowe dla medyków są prawidłowo wypłacane

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne Koronawirus

Najwyższa Izba Kontroli zbada, czy kierownicy podmiotów leczniczych prawidłowo wskazywali personel medyczny uprawniony do covidowego dodatku. Kontrola zostanie przeprowadzona w podmiotach leczniczych na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyniki poznamy jesienią.

14.06.2021