Pozwem czy aktem oskarżenia w aktywistę - Polska przoduje w SLAPPach

Strategiczne pozwy przeciwko partycypacji publicznej (SLAPP) stały się także w Polsce skutecznym narzędziem tłumienia debaty publicznej. Wykorzystywane są zarówno przez władze, jak i przez korporacje. Sprawy trafiają do sądów, zarówno cywilnych, jak i karnych. Przy czym gra nie toczy się o samo skazanie czy wyrok nakazujący zapłatę zadośćuczynienia, ale głównie o uprzykrzenie życia aktywistom lub dziennikarzom.

13.10.2023

NFZ: Więcej pieniędzy na nadwykonania, wyroby medyczne i leki

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak podpisał zarządzenie zmieniające plan finansowy NFZ na 2023 r. Nowelizacja zakłada uwolnienie środków z rezerwy ogólnej oraz z tzw. funduszu zapasowego. Łącznie to blisko 1,3 mld zł - poinformował w czwartek NFZ. Dzięki tym funduszom NFZ zapłaci za nadwykonania. Więcej środków trafi też do Podstawowej Opieki Zdrowotnej, na wyroby medyczne i refundację leków.

12.10.2023

W kampanię wyborczą zaangażowane są samorządy, urzędnicy i państwowe spółki

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Wybory

Potańcówki, imprezy lokalne i pikniki, zaangażowanie spółek Skarbu Państwa, wykorzystanie środków samorządowych, wreszcie zorganizowanie referendum w dniu wyborów parlamentarnych. Na znaczne nadużycia ze strony komitetów wyborczych, urzędników państwowych i samorządów w wykorzystaniu zasobów publicznych podczas kampanii wyborczej wskazuje w swoim raporcie Fundacja Odpowiedzialna Polityka.

12.10.2023

Rząd proponuje dodatkową pomoc dla producentów malin

Rynek Rolnictwo

Zapobieganie skutkom załamania rynku malin i wsparcie producentów, którzy sprzedawali owoce po zaniżonych cenach - to główny cel projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ma ono zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku.

12.10.2023

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie przenośnych koncentratorów tlenu

Pacjent Niepelnosprawność

Kwestie formalne stoją na przeszkodzie uznania przenośnych koncentratorów tlenu za sprzęt rehabilitacyjny - zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich. Zdaniem RPO są jednak podstawy, by uznać ich dofinansowanie za formę likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Stacjonarne urządzenia ważą ok. 20 kg i nie mają zasilania akumulatorowego - nie mogą zatem być stosowane poza domem, co zamyka chorujących w czterech ścianach - zaznacza.

12.10.2023

Większość studentów będzie korzystać ze sztucznej inteligencji

Aż 68 proc. studentów podczas nauki będzie używać narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję – wynika z badania "Technologia okiem studenta". Jako możliwe zastosowania AI wymieniono m.in. tłumaczenia językowe, organizację pracy, tworzenie prezentacji i pisanie prac zaliczeniowych. Blisko 60 proc. studentów jest zainteresowanych skorzystaniem z wynajmu urządzeń mobilnych na uczelniach, głównie tabletów i laptopów, w modelu semestralnym lub rocznym.

12.10.2023

Od 12 października turyści mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy za wycieczki do Izraela, ruszył fundusz

Turystyka

Od czwartku, 12 października, podróżni mogą składać wnioski do Turystycznego Funduszu Pomocowego o zwrot pieniędzy za wycieczki, które nie odbyły się lub nie odbędą się w związku z obecną sytuacją w Izraelu. Warunkiem wypłat jest odstąpienie przez podróżnego od umowy o wycieczkę lub rozwiązanie tej umowy przez organizatora turystyki w terminie od 7 października 2023 r. do 22 października 2023 r. włącznie.

12.10.2023

Wchodzą w życie nowe obowiązki dla oferentów startujących w unijnych przetargach

Zamówienia publiczne Prawo unijne

12 października br. zaczynają obowiązywać kolejne regulacje unijnego rozporządzenia w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny. Tym razem dotyczą one przede wszystkim obowiązków związanych ze zgłaszaniem koncentracji przedsiębiorstw oraz zamówień publicznych, które przekraczają określone w przepisach progi. Niedopełnienie obowiązków może wiązać się natomiast z dotkliwymi konsekwencjami, także finansowymi.

12.10.2023

Zamawiający rozwiązuje umowę? Przepisy o klauzulach abuzywnych ratunkiem dla wykonawcy

Zamówienia publiczne Rynek

Rozwiązanie umowy o zamówienie publiczne budzi olbrzymie kontrowersje, ponieważ o kształcie umowy decyduje głównie zamawiający. Brakuje też przepisów, które ograniczałyby możliwość wypowiadania lub odstępowania. Coraz częściej jednak firmy powołują się na przepisy prawa zamówień publicznych, które zakazują wpisywania do umowy postanowień abuzywnych. Na tym tle dochodzi do sporów. Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej są jednak różne.

12.10.2023

Kodeks wyborczy traktuje 60-latków jak potrzebujących wsparcia, a prawo pracy nakazuje pracę do 65 lat

Emerytury i renty Prawo pracy Wybory

Mężczyźni, którzy mają ukończone 60 lat, mają prawo – na równi z kobietami i osobami niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania lub pobytu do lokalu wyborczego i z powrotem. Zdaniem prawników ustawodawca z jednej strony zrównał mężczyzn z kobietami, uznając, że 60-letni mężczyzna wymaga wsparcia, by mógł wziąć udział w głosowaniu. Z drugiej nie przeszkadza mu, że ten sam mężczyzna, zgodnie z kodeksem pracy, przechodzi na emeryturę w wieku 65 lat.

12.10.2023

Cyfryzacja w ochronie zdrowia to mit. Rzeczywistość pacjenta to lata 90

Pacjent Opieka zdrowotna

Pacjenci lub ich bliscy, tak jak kilkadziesiąt lat temu, muszą stawiać się w szpitalach lub poradniach, aby zarejestrować skierowanie. W niektórych placówkach, w tym w renomowanych klinikach, nie działa nawet rejestracja e-mailem, natomiast e-skierowania i tak trzeba drukować. Fikcją jest możliwość pobrania dokumentacji medycznej z Internetowego Konta Pacjenta na potrzeby orzeczenia o niepełnosprawności. Pacjent musi, tak jak przed laty, wydobywać ją po kolei ze wszystkich miejsc, w których się leczył.

12.10.2023

WSA: Reguł konkursu referendarskiego nie można zmieniać w jego trakcie

Wymiar sprawiedliwości

Formę testu konkursowego, także na wolne stanowisko referendarskie, określa ustawa, a nie prezes sądu, w którym się on odbywa. Skoro jest mowa o pytaniach jednokrotnego wyboru, to mieszane są niedopuszczalne - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie i orzekł konieczność powtórzenia konkursu. Skarżąca konkurs wygrała i była o krok od zatrudnienia, ale odwołał się inny uczestnik, co doprowadziło do zmiany decyzji. Kobieta trafiła na listę rezerwową.

12.10.2023

Przez plany wyższych wpływów z podatków rosną obawy przedsiębiorców

CIT PIT Akcyza Finanse

Projekt ustawy budżetowej na 2024 r. zakłada, że dochody podatkowe wzrosną o 15,7 proc. w stosunku do 2023 r. Przyczynić ma się do tego m.in. dobra sytuacja gospodarcza oraz uszczelnienie systemu dzięki wprowadzeniu KSeF. Eksperci mają jednak wątpliwości, czy tak wysoki wzrost jest realny. Pojawiają się też obawy, że może to pociągnąć kolejne niekorzystne dla przedsiębiorców rozwiązania, np. wzmożone kontrole czy zaostrzenie przepisów podatkowych.

12.10.2023

Czy można żądać uznania bezskuteczności czynności prawnej upadłego dłużnika?

Domowe finanse Finanse

Przepisy Prawa upadłościowego przewidują możliwość uznania czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości. Chodzi tu o czynności, które zostały dokonane jeszcze przed ogłoszeniem upadłości. W końcu po jej ogłoszeniu dłużnik ma niewielkie możliwości samodzielnego, a więc niezależnego od syndyka, rozporządzania swoim majątkiem.

12.10.2023

Przewóz rozpoczyna się w kraju - wybrane rodzaje odpadów objęte systemem SENT

VAT Finanse Transport

Najnowsze rozporządzenie ministra finansów wprowadza katalog towarów (odpadów), których przewóz jest monitorowany w systemie SENT również gdy rozpoczyna się na terenie kraju. Chodzi m.in. o farby, lakiery, rozpuszczalniki i kleje. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia regulacji, czyli 12 stycznia 2024 r.

11.10.2023

Naczelny Sąd Administracyjny dostrzegł niekonstytucyjność uchwał "anty-LGBT"

Samorząd terytorialny

Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał wyroki sądów wojewódzkich w sprawach skarg Rzecznika Praw Obywatelskich na "uchwały anty-LGBT" Rady Gminy Lipinki i Rady Powiatu Tarnowskiego. W obu sprawach oddalił skargi kasacyjne, podnosząc m.in. niekonstytucyjność uchwał. W sprawie uchwały gminy Lipinki przedstawiciel Fundacji Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris wnosił o pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego, ale NSA wniosek oddalił.

11.10.2023

SN ostatecznie uniewinnił kierowniczkę z IKEI oskarżoną o dyskryminację

Prawo karne

Kierowniczka działu personalnego z krakowskiego sklepu IKEA, którą oskarżono o dyskryminację wyznaniową przy zwolnieniu jednego z pracowników za wpis krytykujący środowiska LGBT została ostatecznie uniewinniona. W środę Sąd Najwyższy oddalił kasacje, w których domagano się uchylenia wyroku uniewinniającego.

11.10.2023

NIK: Państwo zawiodło firmy z pogranicza, wsparcie było słabe

Prawo gospodarcze Ukraina

Program „Tarcza dla pogranicza” miał przeciwdziałać negatywnym skutkom ekonomicznym wprowadzonego w okresie wrzesień 2021 r. – czerwiec 2022 r. stanu wyjątkowego oraz czasowego zakazu przebywania na części województwa podlaskiego i lubelskiego. W opinii NIK resort rozwoju z opóźnieniem przygotował, wdrożył i zapewnił finansowanie projektu. Najgorsze jest jednak to, że program nie wsparł żadnego podmiotu z tych województw.

11.10.2023

Ogólnopolska Konferencja Podatkowa ELSA rozpocznie się już 24 października

Prawo gospodarcze Prawo unijne

24 i 25 października odbędzie się XXIV edycja organizowanej przez ELSA Poland Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej, która przyciąga nie tylko ekspertów ze świata podatków, ale także studentów. Tegoroczne wydarzenie organizowane jest pod hasłem "Rewolucja podatkowa - rozwiązania na nadchodzące zmiany współczesnego świata”. Uczestnicy będą dyskutować m.in. o zmianach w podatkach dotyczących klimatu oraz zmianach technologicznych.

11.10.2023

Coraz więcej doniesień do prokuratury dotyczących afery na polskim YouTube

Prawo karne

Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wzywani są kolejni świadkowie, którzy przekazują informacje o ogromnej skali przerażającego procederu seksualnego wykorzystywania nieletnich w środowisku YouTuberów. Pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców jest jedynie kwestią czasu - poinformował Piotr Cieplucha, wiceminister sprawiedliwości.

11.10.2023