Zmiany w wynagradzaniu kadry zarządzającej szpitali

9 września 2016 roku wejdzie w życie ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, która zmienia sposób ustalania wysokości wynagrodzenia kadry zarządzającej...

10.08.2016

Będą nowe wymogi dla dziecięcych centrów urazowych

Ministerstwo zdrowia chce uchylić obowiązek zapewnienia w centrach urazowych dla dzieci całodobowego i niezwłocznego dostępu do angiografii i radiologii interwencyjnej. Projekt zmiany rozporządzenia...

03.08.2016

Egzamin z AiIT będzie uznawany jedynie w całości

Przekazany do konsultacji publicznych w dniu 1 sierpnia 2016 r. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ma uniemożliwić uznanie EDA I (pierwszej części egzaminu organizowanego przez europejskie...

03.08.2016