Niniejszy komentarz opisuje bardzo kontrowersyjną problematykę podstaw prawnych przeprowadzania...
21.10.2011
Naczelna Izba Aptekarska opublikowała komunikat na temat konstytucyjności ustawy o refundacji...
18.10.2011
Nowa ustawa o działalności leczniczej utrzymała istnienie organu doradczego, jakim jest rada...
17.10.2011
Komentarz omawia problematykę statusu prawnego ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie...
14.10.2011
W dwóch wyrokach wydanych dnia 5 maja 2011 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS)...
10.10.2011