Sprawa dotyczyła spółki z Gdańska, która zajmowała się sprzedażą produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Była także dystrybutorem testu diagnostycznego stosowanego przez stomatologów. Zawarła ona umowę z niemieckim laboratorium analitycznym na wykonanie tego testu, a następnie odsprzedawała dentystom materiały niezbędne do pobrania próbek do badań. Laboratorium wystawiało faktury za badania na rzecz spółki, a ta następnie refakturowała je na rzecz dentystów.
Zdaniem gdańskiego WSA spółka nie będzie jednak mogła skorzystać ze zwolnienia z VAT, bo ma ono zastosowanie jedynie, wtedy gdy dany podmiot we własnym zakresie zapewnia usługę. Jak podkreślił WSA, preferencją nie jest zatem objęta firma, która odsprzedaje świadczenia wykonane przez inny, zewnętrzny podmiot. Oznacza to, zdaniem WSA, że czynności dokonywane przez spółkę mają jedynie charakter handlowy i jako takie podlegają podstawowej stawce VAT. Spółka złożyła skargę kasacyjną, ale NSA ją oddalił.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna