Rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej...
14.12.2015
12 grudnia 2015 roku weszły w życie zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej...
14.12.2015
12 grudnia 2015 roku weszły w życie zmiany do ustawy - Prawo farmaceutyczne, które obejmują między...
14.12.2015
19 grudnia 2015 roku Nadmorskie Centrum Medyczne, prowadzące sieć przychodni w Gdańsku, otwiera...
14.12.2015
Reumatyzm obejmuje prawie 200 schorzeń. Choroba ta dotyka nie tylko ludzi w podeszłym wieku, lecz...
14.12.2015
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży otrzyma nowy sprzęt medyczny....
14.12.2015
Kwestia ponoszenia przez pacjentów kosztów udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej, w wypadku braku...
14.12.2015
Dostosowanie polskiego ustawodawstwa do wymagań dyrektyw europejskich między innymi w obszarach...
14.12.2015
Zarządzanie ryzykiem jest instrumentem, który w podmiocie leczniczym służy wszystkim, zarówno...
14.12.2015
Placówki medyczne z województwa łódzkiego muszą oddać do Narodowego Funduszu Zdrowia 12,8 mln zł z...
13.12.2015
Należąca do Grupy American Heart of Poland placówka Swissmed Vascular, która zajmuje się...
13.12.2015
Dyrektor Generalny Służby Więziennej stwierdził, że zagadnienia dotyczące uwrażliwienia...
12.12.2015
How Are You App - to aplikacja na telefon, która może pomóc w diagnozowaniu i leczeniu między...
12.12.2015
W Polsce znacznie opóźnione jest leczenie schizofrenii, u co drugiego chorego mija prawie rok od...
12.12.2015
Stworzenie ram prawnych do wdrażania systemu informatyzacji w ochronie zdrowia zapewniającego...
12.12.2015
Ministerstwo Zdrowia poinformowało w komunikacie na stronie internetowej, że planowana podwyżka...
11.12.2015
Według Rzecznika Praw Pacjenta wyznaczanie na danym terenie szpitali, które określonego dnia pełnią...
11.12.2015
W 2016 roku wycofana zostanie żywa szczepionka przeciwko polio, szczepienia przeciwko pneumokokom...
11.12.2015
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie działa już od 50 lat. W tym czasie leczonych tam było...
11.12.2015
Żadne z działań podejmowanych w związku ze stosowaniem metody in vitro nie może naruszać praw i...
11.12.2015
Pielęgniarki i położne zwróciły się do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła o podjęcie prac...
11.12.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski