Równe traktowanie pracowników przy przyznawaniu podwyżek, zaprzestanie prywatyzacji publicznych...
12.10.2015
Spółka Pharmana S.A. odnotowała we wrześniu 2015 roku wzrost przychodów ze sprzedaży...
12.10.2015
W Gdańsku 9 października 2015 roku rozpoczął działalność pierwszy dom Senior-WIGOR. Oferta placówki...
12.10.2015
Pacjenci onkologiczni często sami szukają w sieci informacji na temat terapii i dzielą się nimi z...
12.10.2015
Ponad 9 milionów Polaków cierpi na choroby reumatyczne. I chociaż panuje przekonanie, że są to...
12.10.2015
Dwukrotnie zwiększyła się w naszym kraju zachorowalność na nowotwory układu krwiotwórczego wykazał...
11.10.2015
Brak odpowiedniej liczby lekarzy geriatrów to nie jedyny problem, jaki wskazują środowiska...
10.10.2015
Wiele sądów, na przykład w Szczecinie, nawet dwa lata czeka na opinię biegłego z zakresu nauk...
10.10.2015
Doceniając rolę psychiatrii w systemie ochrony zdrowia i wsłuchując się w opinię środowiska...
10.10.2015
Musimy skrócić rozpoznanie chorób reumatycznych, na przykład w Warszawie wykrycie reumatoidalnego...
10.10.2015
Na początku września 2015 roku poinformowano o dwóch przypadkach zachorowania dzieci na polio na...
10.10.2015
Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach nawiązał współpracę z firmą...
09.10.2015
Telewizja FOX wraz z partnerem Dawca.pl po raz drugi organizują akcję, która ma na celu zwiększenie...
09.10.2015
Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało zmiany w pakiecie onkologicznym, które wejdą w życie 1 listopada...
09.10.2015
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusz Jędrzejczyk podpisał 9 października 2015 w Białymstoku...
09.10.2015
Sejm w piątek 9 października 2015 przyjął do wiadomości sprawozdanie z realizacji Narodowego...
09.10.2015
Około 200 tysięcy podpisów zebrano pod petycją do rządu o wycofanie tzw. pigułki dzień po ze...
09.10.2015
Sejm przyjął w piątek 9 października 2015 roku poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o systemie...
09.10.2015
Produkty lecznicze homeopatyczne charakteryzujące się określonym stopniem rozcieńczenia mają nie...
09.10.2015
Lekarze bez Granic dokonają przeglądu swojej działalności w Afganistanie, po tym gdy w ubiegły...
09.10.2015
Już wkrótce do regeneracji tkanki kostnej i chrzęstnej u człowieka może być stosowany bioimplant....
09.10.2015
Pacjenci w Unii Europejskiej powinni być lepiej informowani o możliwościach stworzonych przez tzw....
09.10.2015