Nie ma niebezpieczeństwa, że w Polsce zabraknie szczepionek - informuje Ministerstwo Zdrowia, odnosząc się do doniesień medialnych na temat braku szczepionek przeciwko błonicy, krztuścowi i tężcowi. - Są to nieścisłe informacje, wprowadzające pacjentów w błąd - oświadcza rzecznik resortu.

Oświadczenie opublikowane na stronie ministerstwa informuje, że zakupione zostały szczepionki przeciwko błonicy, krztuścowi i tężcowi dla wszystkich dzieci. Jednak w związku z czasowym problemem z ich produkcją i dystrybucją w 2014 roku, który występował w całej Europie - dostęp do szczepionek był ograniczony w I półroczu 2015 roku.

„Problemy z dostawami szczepionek zdarzają się sporadycznie. Ministerstwo Zdrowia zawsze otrzymuje takie informacje wcześniej i podejmuje działania zapewniające ciągłość szczepień” - czytamy w oświadczeniu.

Rzecznik resortu Krzysztof Bąk informuje, że w tym celu w VI kwartale 2014 roku resort przekazał do wszystkich placówek ochrony zdrowia w Polsce zalecenia dotyczące wykonywania szczepienia ochronnego przeciwko krztuścowi. „Dzięki temu, mimo problemów producenta z wywiązaniem się z obowiązku zapewniania ciągłości dostaw, dzieci były szczepione w terminach, które pozwalają zachować odporność na choroby zakaźne” – oświadcza rzecznik, dodając, że obecnie wszystkie dostawy szczepionek są realizowane zgodnie z harmonogramem:

I dostawa do 15 sierpnia 2015 obejmująca 128.000 dawek została zrealizowana, podobnie jak II dostawa do 30 września 2015, która obejmowała 100.000 dawek. III dostawa zostanie zrealizowana do 31 października 2015 i obejmie 100.000 dawek, natomiast termin IV dostawy to 30 listopada 2015 roku, obejmie ona 104.490 dawek.

Ministerstwo informuje też, że szczepionka MMR (przeciwko odrze, śwince i różyczce) została zakupiona w 2015 roku. Kolejna dostawa będzie w listopadzie 2015.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 20 października 2015 r.