W przypadku osteoporozy stwierdza się zaniżoną w stosunku do normalnej masę kości i zaburzoną jej mikroarchitekturę.

Czynniki ryzyka tej choroby są genetyczne i demograficzne. Zalicza się do nich predyspozycje rodzinne, wiek (u kobiet – powyżej 65 lat, a u mężczyzn – powyżej 70 lat), płeć żeńską, rasy białą i żółtą, wątłą budowę ciała, niski wskaźnik BMI
Ważny jest także styl życia, sposób odżywiania i aktywność fizyczna, niska podaż wapnia w diecie, niedobór witaminy D, niska lub nadmierna podaż fosforu, niedobory białkowe i dieta bogatobiałkowa. Palenie tytoniu, alkoholizm, nadmierne spożywanie kawy, siedzący tryb życia, unieruchomienie, również przyczyniają się do wzrostu ryzyka wystąpienia osteoporozy.

Leczenie osteoporozy to terapia kompleksowa, która obejmuje wiele płaszczyzn życia. Jej celem jest przede wszystkim zapobieganie złamaniom. Leczenie farmakologiczne jest  wskazane u kobiet po menopauzie oraz u mężczyzn po 50. roku życia.
 
 
Inne metody stosowane w terapii osteoporozy to zapewnienie optymalnego stężenia witaminy D w surowicy krwi oraz zalecanej podaży wapnia z dietą, zapobieganie upadkom, ćwiczenia fizyczne dostosowane do możliwości, rehabilitacja po złamaniach.

Niezwykle ważne jest także przyjmowanie wapnia i witaminy D wraz z codzienną dietą. Źródła wapnia w pożywieniu to przede wszystkim mleko i produkty mleczne (np. kefiry, jogurty). Witamina D w niewielkich ilościach występuje w pożywieniu, między innymi w  jajach, mleku i jego przetworach, maśle, wątrobie, tłuszczu rybnym (tran).  

Bardzo ważnym działaniem profilaktycznym jest eliminowanie najważniejszych czynników ryzyka – także tych, które można zmienić (np. styl życia). Odpowiednia zawartość wapnia i witaminy D w diecie oraz regularna aktywność fizyczna to warunki wstępne do zapewnienia optymalnego stanu zdrowia tkance kostnej.

Prewencja wystąpienia choroby powinna rozpocząć się jak najwcześniej. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020, który zakłada poprawę sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa poprzez edukację, kreowanie warunków pracy i wypoczynku ułatwiających podejmowanie właściwych decyzji prozdrowotnych i zachowanie dobrego zdrowia.
 
 
LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia jest największą na rynku bazą elektronicznych wersji książek z zakresu ochrony zdrowia. Zawiera ponad 100 książek z zakresu prawa ochrony zdrowia, zarządzania oraz rachunkowości w ochronie zdrowia. 
 
Szczegółowe informacje: www.profinfo.pl