Fundacja zwróciła się do ministra zdrowia w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego lekarskiej klauzuli sumienia. 

7 października 2015 Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z Konstytucją konieczność wskazania innego lekarza, który wykona świadczenie, a którego  dany lekarze nie może wykonać ze względu na klauzulę sumienia.

Czytaj: TK: ograniczenia klauzuli sumienia lekarzy częściowo niekonstytucyjne>>>

 „Konieczność wprowadzenia efektywnej procedury gwarantującej możliwość skorzystania z prawa do uzyskania świadczeń zdrowotnych wynika z przepisów polskiej Konstytucji RP, w szczególności z art. 68 ust. 1 i 2 oraz międzynarodowych standardów praw człowieka” – czytamy w wystąpieniu Fundacji.

- Europejski Trybunał Praw Człowieka w swoim orzecznictwie podkreślał, że obowiązkiem państwa jest ukształtowanie systemu świadczeń zdrowotnych w taki sposób, żeby korzystanie przez lekarzy z wolności sumienia nie uniemożliwiało pacjentom otrzymania świadczeń, do których są uprawnieni na mocy prawa – mówi dr Dorota Pudzianowska, prawniczka HFPC. - W momencie opublikowania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw zakwestionowane przepisy utracą moc, wobec czego nie będzie od tej chwili żadnego podmiotu zobowiązanego do poinformowania pacjenta o możliwości skorzystania ze świadczenia medycznego u innego lekarza lub w innej placówce – wyjaśnia dr Dorota Pudzianowska.

Opublikowanie wyrobku Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie nastąpiło 16 października 2015 roku.

Czytaj: Tracą moc przepisy dotyczące wskazania innego lekarza przy odmowie świadczenia>>>

„Konieczne jest zatem niezwłoczne wypracowanie mechanizmu gwarantującego pacjentom uzyskanie wiarygodnej i pełnej informacji o możliwości skorzystania z przysługujących im świadczeń zdrowotnych w sytuacji, gdy lekarz powołuje się na klauzulę sumienia” – podkreśliła HFPC w piśmie.