Nowy blok sterylizacyjny posiada nowoczesne urządzenia do mycia i sterylizacji, w tym ultradźwiękową myjnię narzędziową, sterylizator plazmowy i urządzenia do czyszczenia parą wodną oraz segment do pakowania wyjałowionych zestawów i segment do uzyskiwania wody zdemineralizowanej. Sterylizatornia znacznie poprawia warunki sanitarne placówki.

Częścią projektu były też zakupy sprzętu i narzędzi chirurgicznych oraz przebudowa i modernizacja pomieszczeń oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej.

Pięć lat temu dzięki dotacji z RPO placówka w Aleksandrowie Kujawskim wzbogaciła się między innymi o tomograf komputerowy.

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia jest największą na rynku bazą elektronicznych wersji książek z zakresu ochrony zdrowia. Zawiera ponad 100 książek z zakresu prawa ochrony zdrowia, zarządzania oraz rachunkowości w ochronie zdrowia. 

Szczegółowe informacje: www.profinfo.pl