Pielęgniarki, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni i ratownicy medyczni alarmują, że pracodawcy nie chcą im przyznać ustawowych podwyżek. Jak to możliwe, skoro są gwarantowane? Mobilizują ich do aneksowania umowy, przejścia na umowę cywilnoprawną, a nawet wręczają wypowiedzenie. Pracodawcy też mają problem z interpretacją przepisów i wymagań NFZ, bo te są zbyt skomplikowane.
Jolanta Ojczyk
02.08.2021
Zawody medyczne
Ministerstwo Zdrowia zmienia przepisy o monitoringu w placówkach leczniczych. Chce, by kierownik placówki decydował, gdzie umieścić kamery, o ile są niezbędne w procesie leczenia lub dla bezpieczeństwa pacjentów. Może on uznać, że są konieczne także w toalecie – ostrzega część prawników. Inni wskazują, że to krok w dobrym kierunku, pod warunkiem, że placówki będą stosować RODO.
Jolanta Ojczyk
31.07.2021
Pacjent RODO
Do tej pory Polacy chorowali na raka nieco rzadziej, niż mieszkańcy innych krajów Unii Europejskiej. Nasi pacjenci są jednak zbyt późno leczeni i dlatego mamy dużo wyższą śmiertelność. Cała nadzieja w profilaktyce, szczególnie dotyczącej zapobiegania nowotworom, ale została ona w naszym kraju praktycznie zmarginalizowana – zauważa Dorota Korycińska, prezes zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej.
Józef Kielar
31.07.2021
Pacjent Opieka zdrowotna

W Polskę ruszą mobilne punkty szczepień

Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Rząd w końcu podjął konkretne decyzje w sprawie zwiększenia działań zachęcających Polaków do szczepień przeciwko Covid 19. Po pierwsze w Polskę ruszą mobilne punkty szczepień, które dotrą do najbardziej odległych i źle skomunikowanych miejscowości. Od września w szkołach ruszą działania edukacyjne - będą nie tylko lekcje dla uczniów, ale też webinary i szkolenia dla rodziców.
Jolanta Ojczyk
30.07.2021
Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Ministerstwo Zdrowia chce, aby ratownicy medyczni i pielęgniarki mogli uzyskiwać specjalizację chirurgicznego asystenta lekarza. Projekt w sprawie utworzenia nowej specjalizacji trafił już do konsultacji publicznych. Pomysł chwalą dyrektorzy szpitali, a krytykuje Porozumienie Chirurgów Skalpel. Jego zdaniem chirurgowi powinien asystować lekarz rezydent.
Jolanta Ojczyk
29.07.2021
Zawody medyczne
Jesienią można spodziewać się czwartej fali pandemii COVID-19. Kolejne ograniczenia przemieszczania się i kontaktów międzyludzkich mogą być nie do uniknięcia. Dlatego Rada Przedsiębiorczości apeluje o niezwłoczne przyjęcie przepisów, które pozwolą ochronić przed lockdownem - poprzez uprzywilejowanie zaszczepionych. Rząd analizuje wszystkie scenariusze, ale nie podejmuje jeszcze decyzji.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Redmerska
28.07.2021
Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Analiza i zebranie danych objętych wnioskiem o udzielenie informacji publicznej może się wiązać z opłatami. W szczególności, gdy czynności te nie mogą być wykonane w ramach normalnych zasad funkcjonowania danego organu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Marek Sondej
28.07.2021
Administracja publiczna Finansowanie zdrowia
Od 1 stycznia 2022 roku szpitale na opaskach identyfikujących pacjenta mają podawać jego imię, nazwisko i datę urodzenia. Eksperci od RODO protestują, bo to ułatwia identyfikację chorych. Ich zdaniem trzeba wprowadzić centralny system do sczytywania kodów z opasek. Tyle, że szpitali na to nie stać. Placówki cieszą się ze zmiany prawa, bo mogą zapewnić pacjentom większe bezpieczeństwo.
Jolanta Ojczyk
28.07.2021
Opieka zdrowotna Zarządzanie
Minister Zdrowia w rozporządzeniu wskazał, że pacjent ma możliwość podjęcia decyzji o zastosowaniu teleporady w terapii medycznej. Odmowa tej formy kontaktu przez podmiot leczniczy narusza prawa pacjenta. Jednocześnie Fundusz wprowadził mechanizm karania finansowego placówek podstawowej opieki zdrowotnej za ich realizację – zauważa Krzysztof Marcin Zakrzewski, prawnik, dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota.
Józef Kielar
28.07.2021
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Od 1 stycznia 2022 roku kobiety w ciąży będą mieć prawo do bezpłatnego zaopatrzenie w wyroby medyczne. Zaś po urodzeniu dziecka, przez okres połogu, mamy zyskają prawo do bezpłatnych leków. Tak wynika z informacji Centrum Informacyjnego Rządu. Znikną też papierowe zlecenia na wyroby medyczne.
Jolanta Ojczyk
27.07.2021
Pacjent Opieka zdrowotna

Rośnie problem fałszywych zaświadczeń o szczepieniu

Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Już nie tylko media piszą o możliwości kupienia paszportu covidowego. Do Naczelnej Izby Lekarskiej również docierają niepokojące informacje o udziale lekarzy w wystawianiu fałszywych zaświadczeń. Takie działanie uznać należy za przewinienie zawodowe - wskazuje Grzegorz Wrona, naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Tyle, że trudno je wykryć. Problem dotyczy nie tylko Polski, ale całej Europy.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Redmerska
27.07.2021
Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Ponad pół miliarda złotych wpłaciły firmy przez pierwsze pół roku obowiązywania przepisów o tzw. podatku cukrowym. Wpłaty zasilają głównie Narodowy Fundusz Zdrowia. Podatnicy mają jednak duże problemy z prawidłową kalkulacją daniny. Wszystko przez nieprecyzyjne przepisy, z których interpretacją, jak twierdzą eksperci, nie radzi sobie nawet resort finansów.
Krzysztof Koślicki
27.07.2021
Rachunkowość Doradca podatkowy
Za zakażenie w szpitalu, nieprawidłową lub opóźnioną diagnozę czy źle przeprowadzony zabieg, pacjenci będą mogli dochodzić maksymalnie 200 tys. zł rekompensaty, bez wykazania winy. Za śmierć bliskiego na skutek błędu medycznego będzie 100 tys. złotych. Postępowanie przed Rzecznikiem Praw Pacjenta ma trwać maksymalnie trzy miesiące, ale nie będzie mógł w nim uczestniczyć prawnik.
Jolanta Ojczyk
26.07.2021
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Maleje zainteresowanie zaszczepieniem się przeciw COVID-19. Istnieje ryzyko, że spora ilość szczepionek nie zostanie wykorzystana w terminie przydatności. Polski rząd wypracował już mechanizm odprzedaży niewykorzystanych szczepionek przeciw COVID-19 - zadanie to będzie realizować Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.
Katarzyna Redmerska
24.07.2021
Koronawirus szczepienia
Rząd chce wprowadzić zmiany w obecnej strukturze organizacyjnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Ma to wpłynąć na poprawę jego funkcjonowania, a także koordynowanie przez Głównego Inspektora Sanitarnego zadań realizowanych przez Sanepid, zwłaszcza wdrożenia cyfrowych narzędzi służących realizacji tych zadań.
Katarzyna Redmerska
24.07.2021
Administracja publiczna Zarządzanie
Regułą jest, że strona przegrywająca w sądzie powinna zwrócić koszty procesu stronie wygrywającej. W przypadkach szczególnie uzasadnionych można od tego odstąpić. Poniesienie przez powódkę kosztów procesu na rzecz pozwanych placówek godziłoby w zasady wspólżycia społecznego, biorąc pod uwagę szereg okoliczności sprawy - orzekł Sąd Okręgowy w Poznaniu.
Aleksandra Partyk
24.07.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Koła Gospodyń Wiejskich mogą od piątku składać wnioski o dofinansowanie wydarzeń promujących...
Robert Horbaczewski
23.07.2021
Samorząd terytorialny Koronawirus szczepienia

MZ: Osoby z niepożądanymi odczynami mogą mieszać szczepionki

Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Ministerstwo Zdrowia na podstawie rekomendacji Zespołu do spraw Szczepień Ochronnych oraz Rady Medycznej przy premierze dopuściło mieszanie szczepionek przeciwko Covid-19. Jeśli po pierwszej dawce wystąpił objaw niepożądany i został zgłoszony do rejestru, to jako drugą dawkę można podać inną szczepionkę. Do tej pory nie można było mieszać, np. szczepionki Astra Zeneca z Pfizerem.
Jolanta Ojczyk
23.07.2021
Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Dziś rząd ma ogłosić ogólne zasady premiowania lekarzy rodzinnych za zwiększenie liczby zaszczepionych przeciwko Covid-19. Jak ustaliło Prawo.pl, Narodowy Fundusz Zdrowia ma im płacić za każdy procent wzrostu. W grupie wiekowej 12-55 lat ma to być 25 groszy, a w grupie 55 plus - 30 groszy. Przychodnia, która na koniec roku zaszczepi ponad 60 proc. swoich pacjentów, dostanie dodatkową premię.
Jolanta Ojczyk
23.07.2021
Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia

Jest projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Pacjenci mają brać udział w ocenie jakości placówek medycznych. Będą mogli wyrazić swoją opinię, np. o cateringu, o odczuciach po pobycie w szpitalu - mówi Adam Niedzielski, minister zdrowia. Kryteria oceny mają też uwzględniać sposób zarządzania szpitalem. Wzrośnie rola Narodowego Funduszu Zdrowia. To on będzie oceniać placówki i monitorować zdarzenia niepożądane. Będzie też system rekompensat za błędy medyczne bez orzekania o winie.
Jolanta Ojczyk
23.07.2021
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

NSA: Dobrowolna kwarantanna uzasadnia przywrócenie terminu

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Koronawirus szczepienia
Jeśli uchybienie terminu do złożenia skargi nastąpiło na skutek przeszkody, której strona nie była w stanie usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku, to termin ten biegnie od początku - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Taką przyczyną niezawinioną jest dobrowolne poddanie się kwarantannie po kontakcie z osobą chorą na Covid-19.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.07.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Koronawirus szczepienia
Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.
Jolanta Ojczyk
21.07.2021
Opieka zdrowotna
Szczególnie miniony rok pokazał, jak ważnym fundamentem funkcjonowania całego państwa jest ochrona zdrowia. Tymczasem na około 900 szpitali w Polsce tylko około 200 posiada akredytację. Pozostałe nie ubiegają się o nią, bo nie są w stanie spełnić niezbędnych wymogów - twierdzi Michał Bedlicki, zastępca dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie.
Józef Kielar
21.07.2021
Opieka zdrowotna Zarządzanie
Ministerstwo Zdrowia chce, aby ratownicy medyczni i pielęgniarki mogli uzyskiwać specjalizację chirurgicznego asystenta lekarza. Projekt w sprawie utworzenia nowej specjalizacji właśnie trafił do konsultacji publicznych. Pomysł krytykuje Porozumienie Chirurgów Skalpel. Jego zdaniem chirurgowi powinien asystować lekarz rezydent.
Katarzyna Redmerska Jolanta Ojczyk
20.07.2021
Zawody medyczne
Praca rejestratorki zwykle ogranicza się do kontaktu z pacjentami, ustalania terminów wizyt i udzielania informacji. Sekretarka medyczna ma jeszcze na swojej głowie prowadzenie dokumentacji, w tym dotyczącej pacjentów. Wpisy przez nią wprowadzone powinny jednak zawierać oznaczenie osoby udzielającej świadczeń i osoby dokonującej wpisu z uwzględnieniem ich ról.
Jolanta Ojczyk
20.07.2021
Zawody medyczne
Szpitale zwracają uwagę, że w czasie pandemii wzrosła liczba odpadów medycznych oraz koszty ich utylizacji. Polskie przepisy nakazują je spalać. Tymczasem zdaniem ekspertów o wiele tańsza i efektywniejszą metodą jest ich sterylizacja w wysokiej temperaturze. Ministerstwo klimatu nie wyklucza jej dopuszczenia, ale chce by jej skuteczność potwierdził Główny Inspektor Sanitarny.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Redmerska
20.07.2021
Środowisko Zarządzanie
Gmina może dofinansować realizatora programu zdrowotnego np. szczepień na grypę. Przekazanie mu dotacji uzależnione jest jednak od uprzedniego wyodrębnienia w uchwale budżetowej takiego wydatku. Dopiero po przeprowadzeniu tej procedury można zawrzeć umowę z takim podmiotem – wyjaśniła Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.
Robert Horbaczewski
19.07.2021
Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Zapaść w dostępie do terapii ratujących życie chorym na raka

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Farmacja
Z procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych na nowych zasadach skorzystało przez pięć miesięcy tylko 94 pacjentów. To drastyczny spadek spowodowany zmianami w przepisach prawa – alarmują eksperci. Przez pierwsze półrocze 2020 roku aż 1751 pacjentów mogło skorzystać z nierefundowanych terapii ratujących życie. By było lepiej, wystarczą niewielkie zmiany.
Jolanta Ojczyk
19.07.2021
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Farmacja
Korytarz życia dla służb ratowniczych sprawdza się głownie na autostradach, drogach ekspresowych i szybkiego ruchu. Gorzej jest na innych drogach. Na jednojezdniowych dwukierunkowych często nawet spowolnienia ruch. Problemem dla kierowców jest przejazd dwóch uprzywilejowanych pojazdów. Inną kwestią jest to, że część ambulansów jadących na „bombach” nie powinna używać sygnałów.
Robert Horbaczewski
17.07.2021
Prawo karne Administracja publiczna

Polacy na L4 chorują, pracują, wypoczywają i opiekują się dziećmi

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Pracodawcy i ZUS mają coraz większy problem z absencją chorobową. Są zakłady, w których pule ludzi zatrudnianych na tzw. zakładkę stale rosną. W niektórych firmach są wyspecjalizowane pliki excelowskie i ludzie, którzy wyliczają, kiedy się opłaca przyjść do pracy, a kiedy nie. Zdaniem ekspertów, pracodawcy, którzy nic nie robią, by ograniczyć absencję, dają ciche przyzwolenie na nieobecność pracowników.
Grażyna J. Leśniak
17.07.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski