Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwróciło się z prośbą  do Ministra Zdrowia  o wstrzymanie wprowadzenia w życie nowych programów specjalizacji  do czasu merytorycznych uzgodnień ze środowiskiem lekarskim i towarzystwami naukowymi.

Wątpliwości dotyczące opublikowanych na stronie CMKP wersji programów obejmują w szczególności praktyczną dostępność do wymaganych w programach procedur, skrócenie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego i zmiany w zakresie odbywania obowiązkowych dyżurów na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych.

Czytaj też: Szkolenia specjalizacyjne lekarzy po 1 sierpnia 2022 r. (procedura składania wniosków) >>>

Czytaj też: Nowelizacja ustawy o zawodzie lekarzy i niektórych innych ustaw – wpływ na świadczeniodawców >>>