Według Najwyższej Izby Kontroli dotychczasowa działalność ośrodków innowacji nie przyniosła...
Magdalena Okoniewska
18.10.2016
W związku z obchodzonym w październiku Miesiącem Walki z Rakiem Piersi stołeczne Centrum Onkologii...
18.10.2016
NFZ chce premiować szpitale sprawujące opiekę nad noworodkami za wprowadzanie rozwiązań...
18.10.2016
Wartość polskiego rynku sprzedaży aptecznej to ponad 30 mld zł rocznie. Lepiej radzą sobie na nim...
18.10.2016
Ministerstwo Zdrowia zapowiada wprowadzenie skoordynowanej opieki nad pacjentkami z endometriozą....
Magdalena Okoniewska
18.10.2016
Szybko spada odsetek Polaków regularnie sięgających po papierosy - pisze "Rzeczpospolita"....
18.10.2016
Rada Przejrzystości na spotkaniu 24 października 2016 roku przygotuje stanowiska w sprawie oceny...
Magdalena Okoniewska
17.10.2016
Celowość wprowadzenia ustawy całościowo regulującej zagadnienia podstawowej opieki zdrowotnej jest...
17.10.2016
Powszechne szczepienie niemowląt przeciwko pneumokokom, wprowadzone w Kielcach 10 lat temu,...
17.10.2016
Ministerstwo zdrowia, zmierzając w kierunku opieki koordynowanej nad pacjentami, planuje...
17.10.2016
Komisje Konkursowe powołane do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia ogłosiły...
Magdalena Okoniewska
17.10.2016
Pierwsza, funkcjonująca w strukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, pracownia do badań środków...
17.10.2016
17 października 2016 roku zaprezentowana została wizualizacja oraz projekt budowalny Ośrodka...
Magdalena Okoniewska
17.10.2016
Tanie leki nie są zasługą sieci aptecznych tylko ministra zdrowia i ustawodawcy, który w 2012 roku...
Magdalena Okoniewska
17.10.2016
O profilaktyce, rozpoznawaniu przyczyn i leczeniu niepłodności będą dyskutowali w piątek 21...
17.10.2016
Konopie indyjskie już dziś mogą być używane w celach leczniczych, ale projekt ustawy, zgłoszony...
17.10.2016
Możliwości leczenia chorych na raka trzustki poprawiły się w Polsce w ostatnim czasie, ocenili...
17.10.2016
Każdy stan emocjonalny ma odzwierciedlenie w mózgu. Sposób, w jaki mózg reaguje w danej sytuacji,...
17.10.2016
Zarząd województwa śląskiego przeznaczył milion złotych dotacji na doposażenie pododdziału...
Magdalena Okoniewska
17.10.2016
Już ponad 2 300 przebadanych Polaków to dotychczasowy bilans trwającego Mobilnego Miesiąca Zdrowia....
Magdalena Okoniewska
17.10.2016
90 procent głuchych rodziców ma słyszące dzieci. CODA (ang. Children/Child od Deaf Adults), czyli...
Magdalena Okoniewska
17.10.2016
Pomimo podejmowanych działań i nieznacznej poprawy komunikacja miejska wciąż nie jest jeszcze w...
Magdalena Okoniewska
17.10.2016
Poziom zabezpieczenia świadczeń przez szpitale i ich dostępność dla pacjentów są na dobrym...
17.10.2016
Leczenie pacjenta w podeszłym wieku u jednego specjalisty - geriatry jest tańsze niż leczenie...
17.10.2016
Wczesne rozpoznanie choroby nowotworowej daje największą szansę na całkowite wyleczenie -...
16.10.2016
Zmniejszenie liczby zakażeń szpitalnych to dla szpitala obniżenie kosztów leczenia. Z danych...
Magdalena Okoniewska
16.10.2016
10 lat temu osobom starszym na ogół odmawiano przeszczepienia szpiku kostnego lub komórek...
16.10.2016
Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Kozłowska ponownie zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia o...
16.10.2016
W USA wyraźnie zmniejszyła się wśród dzieci umieralność z powodu chorób nowotworowych, głównie...
15.10.2016
Członkowie zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorzy medyczni będą zatrudniani wyłącznie na...
15.10.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski