W Polsce w 2014 roku było 14,9 procenta osób wieku 65 lat i więcej (średnia dla państw członkowskich UE to 18,5 procenta). Dla porównania w 1994 roku osoby 65+ stanowiły u nas 10,7 procenta (w UE - 14,5 procenta).

Eurostat podaje, że w 2015 roku osoby co najmniej 80-letnie stanowiły w Polsce 4 procent (to ponad 1,5 mln osób, w tym 69,4 procent to kobiety) populacji. W 2005 roku było to 2,5 procenta (ponad 966 tysiące osób, w tym ponad 70 procent kobiet).

Z danych z 2014 roku wynika, że 28,1 procenta osób starszych w Polsce żyje samotnie (średnia UE to 31,4 procenta). 5,4 procenta osób w przedziale wiekowym 65-84 lata jest aktywnych zawodowo (średnia UE to 6,8 procenta). 37,5 procenta osób starszych w naszym kraju podróżuje. Dla porównania wskaźnik ten dla państw członkowskich UE wynosi 41 procent. W 2015 roku 19 procent osób starszych korzystało przynajmniej raz w tygodniu z internetu (41 procent w UE).


Źródło: www.mpips.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]