Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nowelizacją przepisów dotyczących między innymi zmian w zakresie refundacji wyrobów medycznych. Głównym założeniem projektu jest stworzenie procedur refundacyjnych dla wyrobów medycznych, które będą analogiczne jak te dotyczące leków.

Zmiany mają na celu między innymi uniknięcie sytuacji, kiedy ceny wyrobów refundowanych lub ich marże są sztucznie zawyżane. Projekt wprowadza kary w wysokości 10 mln zł za takie praktyki.

Jednak wielu producentów czy dystrybutorów wyrobów medycznych obawia się, że nie będą mogli przystąpić do systemu refundacyjnego z powodu sformalizowanej drogi i związanych z nią kosztów. Koszt samej analizy AOTMiT może wynieść nawet 150 tys. zł. 

Cały artykuł www.rp.pl

 [-OFERTA_HTML-]