Rzecznik zajął się tym zagadnieniem, nawiązując indywidualnej sprawy lekarza, któremu odmówiono kontynuowania specjalizacji. W sytuacji tej pojawił się problem nieskuteczności powołanego przez ministra zdrowia, w odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika, mechanizmu zniechęcania jednostki szkolącej do odmowy przyjęcia lekarza na specjalizację. 

W badanej sprawie kilkanaście jednostek szkolących odmówiło przyjęcia lekarza na szkolenie, pomimo, że wojewoda występował do dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z wnioskiem o zmniejszenie o jedno miejsce liczby miejsc szkoleniowych w danej jednostce.

Z wyjaśnień uzyskanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich w Wydziale Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że powołany mechanizm na przestrzeni ostatnich kilku lat był stosowany kilkanaście razy i nie przyniósł efektu w postaci przyjęcia lekarza na szkolenie celem dokończenia rozpoczętej w 2011 roku specjalizacji.

W związku z tym Rzecznik zwrócił się w tej sprawie ponownie do ministra zdrowia.


Źródło: www.rpo.gov.pl
 

 [-OFERTA_HTML-]