Regionalne szkolenia dla pracowników podmiotów leczniczych zajmujących się zawodowo prawami pacjenta będą miały na celu między innymi właściwą edukację w kwestii praw pacjenta, jak również wypracowanie zasad efektywnej współpracy między Rzecznikiem Praw Pacjenta a pełnomocnikami ds. praw pacjenta pracującymi bezpośrednio w placówkach medycznych. 

Założenia współpracy dotyczącej prowadzenia szkoleń omawiano podczas posiedzenia zarządu ZPP pod koniec września 2016. Szkolenie pełnomocników jest zgodne z celami działania Rzecznika Praw Pacjenta, do których należy szerzenie świadomości praw pacjenta wśród osób korzystających z systemu opieki zdrowotnej  oraz instytucji, które wspierają i realizują te działania. 

Związek Powiatów Polskich istnieje od 1999 roku, skupia 307 powiatów i miast na prawach powiatu. Jest członkiem Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) oraz Polskiego Komitetu Współpracy z Komitetem Regionów UE.


Źródło: www.bpp.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]