Wyniki V edycji konkursu na esej dla studentów

Wydarzenia

Przedmiotem Konkursu było przygotowanie eseju, w którym uczestnicy mieli okazję wykazać się wiedzą na temat zastosowania przepisów prawa o ochronie danych osobowych do sytuacji opisanej w kazusie.

22.06.2015

Praktyki studenckie w biurze GIODO

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oferuje możliwość odbycia praktyki studenckiej, umożliwiającej poznanie specyfiki działalności urzędu oraz bliższe zapoznanie się z...

22.06.2015

Adwokaci i radcowie na jednej liście

Od lipca bronić z urzędu będą nie tylko adwokaci, ale i radcy prawni. Ich nazwiska i dane kontaktowe znajdą się na jednej liście przygotowanej przez sąd.

22.06.2015

Najbardziej atrakcyjne kierunki ścisłe i techniczne

Rozwój innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy jest celem całej Unii. Dlatego uczelnie techniczne są szczególnie wspierane z Funduszy Europejskich. UE od lat dąży do tego, aby jej gospodarka...

22.06.2015

Wakacyjne wynagrodzenie również wolne od składek

Zwolnienie z obciążeń na ZUS płacy młodego żaka pracującego na zlecenie dotyczy również letniej przerwy w nauce. Nie blokuje mu to jednak prawa do zgłoszenia się do ubezpieczeń dobrowolnie.

19.06.2015

Pracodawcy premiują aktywnych

Aktywni studenci mają większą szansę na znalezienie pracy to główny wniosek kończącego się właśnie cyklu spotkań studentów z pracodawcami. Najwięcej uwagi poświęcono praktykom, stażom, a także innym...

19.06.2015

MNiSW: polscy naukowcy chcą wrócić do kraju

Jak wykorzystać potencjał polskich badaczy w kraju i za granicą? Jak stworzyć sieci kontaktów między naukowcami Polakami? Od wczoraj około 200 młodych polskich uczonych z zagranicznych i krajowych...

19.06.2015

Uczelnie przyznają stypendia autonomicznie

Na uczelniach, na których nie ma podziału na wydziały, np. SGH, to nie kierownik jednostki przyznaje stypendia. Autonomia szkół wyższych obejmuje m.in. wybór rozwiązań organizacyjnych. Można nie...

18.06.2015

Student musi zapoznać się z regulaminem

Student musi postępować zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów. Skarżący był zobowiązany znać regulamin i do niego się stosować. stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny.

18.06.2015

Asesorzy bliżej sali rozpraw

Pięć lat sądzenia ma pokazać, czy przyszły sędzia nie tylko zna prawo, ale też radzi sobie z podejmowaniem decyzji, emocjami i stresem.

17.06.2015

Pomoc charytatywna zamiast kwiatów dla promotora

Uczelnie zachęcają studentów do wspierania organizacji charytatywnych zamiast kwiaciarzy. Na niektórych uniwersytetach jest to stała praktyka, na innych tak jak na Uniwersytecie Śląskim, pomysł...

17.06.2015

Aplikanci udzielą bezpłatnej pomocy prawnej

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, przyjęła poprawkę, mówiącą, że aplikanci adwokaccy i radcowscy będą mogli udzielać porad prawnych w...

16.06.2015

Długa Noc Nauki w Instytucie Polskim w Berlinie

Instytut Polski w Berlinie oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego już po raz drugi wzięły udział w Długiej Nocy Nauki. Zadbały także o wydarzenia towarzyszące głównym obchodom.

16.06.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski