Minister podkreśliła, że nauka i szkolnictwo wyższe odgrywają kluczową rolę w rozwoju społecznym i gospodarczym Polski. Dlatego badania naukowe powinny być prowadzone na jak najwyższym poziomie, również w odniesieniu do standardów międzynarodowych. Jakość badań jest - jak przypomniała Kolarska-Bobińska - podstawowym warunkiem ubiegania się polskich naukowców o granty i udział w międzynarodowych projektach badawczych.

 
"Podpisaliśmy z uniwersytetami, z instytutami pakt Horyzont 2020. Jest to program aktywizujący administrację państwową, agencje nasze, ale też uczelnie i środowiska naukowe w dążeniu do osiągnięcia jak największej ilości grantów. Dotychczas nie otrzymywaliśmy ich dużo" - mówiła minister.
 
Jak dodała, o granty trzeba zabiegać teraz wyjątkowo aktywnie, bo fundusze, które Unia Europejska przeznacza aktualnie na projekty badawcze, są największe w historii.
 
Pakt Horyzont 2020, jak poinformowała, podpisało 340 uniwersytetów i jednostek naukowych.
 
Kolarska-Bobińska przypomniała też, że rząd planuje zmiany w sposobie finansowania instytucji naukowych. Trwają prace nad nowym, bardziej obiektywnym sposobem oceniania jednostek naukowych. Od tej oceny ma być uzależnione finansowanie ich działalności.
 
Resort zapewnia też, że dołoży starań, aby nauka była motorem innowacji i rozwoju gospodarczego. W tym celu ma m.in. wspomóc finansowo naukowców, uczelnie i wynalazców, którzy będą starali się wprowadzić swoje innowacyjne pomysły na rynek. "W listopadzie podpiszemy bardzo duży projekt współpracy innowacyjnej ze Stanami Zjednoczonymi" - dodała.
 
 
Kolejnym celem resortu, o którym mówiła minister, jest to, aby studia na uczelniach dawały lepsze przygotowanie do pracy. W tym celu np. wprowadzono możliwość tzw. kształcenia dualnego, czyli połączenia studiów teoretycznych z praktyczną nauką zawodu.
 
Kolarska-Bobińska mówiła też o podwyżkach dla pracowników naukowych, których trzecia tura będzie realizowana w przyszłym roku.
 
Minister wspomniała również o planie uruchomienia programu "polski Erasmus dla Ukrainy", w ramach którego Polska ufunduje 550 stypendiów dla studentów i doktorantów z Ukrainy. "To jest duży program. Bardzo chcemy go realizować. Pamiętamy jak wiele dla nas znaczyły stypendia Erasmusa, ale też stypendia innych krajów, stypendia amerykańskie, w budowaniu później naszego systemu demokratycznego" - powiedziała.
 
W środę Kolarska-Bobińska ma przedstawić tę propozycję ministrowi edukacji i nauki Ukrainy Siergiejowi Kwitowi, który przebywa w Polsce.
 
Szczegółowe plany resortu nauki na najbliższy rok zostaną, jak zapowiedziała, opublikowane w internecie.
Żródło: naukawpolsce.pap.pl