- Podstawą demokracji są trwałe, stabilne i dobrze funkcjonujące instytucje. Budowa demokracji to zmiany postaw i zachowania ludzi. Edukacja i kultura mają w tym do odegrania dużą rolę – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Dlatego podczas dzisiejszych rozmów z delegacją ukraińską dzieliłam się doświadczeniami polskimi. Kiedyś to Polska znajdowała się w sytuacji, gdy inne kraje Europy Zachodniej, Stany Zjednoczone wspierały nas programami stypendialnymi, edukacyjnymi. Teraz taką pomoc kierujemy do Ukrainy. Liczę, że młodzi ludzie, którzy przyjadą do Polski na stypendia, wrócą na Ukrainę z pomysłami na budowanie demokratycznego państwa, które będzie ważną częścią Europy – dodaje minister nauki.

Nowy program stypendialny zbudowany jest na podobnym założeniu jak programy Erasmus i Erasmus +, które pozwalają na odbycie części studiów w jednym z państw Unii Europejskiej. Roczny pobyt na renomowanych polskich uczelniach dla 500 osób ma wesprzeć budowanie demokratycznych instytucji i rozwój kapitału społecznego na Ukrainie. Program dotyczy przede wszystkim kierunków: zarządzanie, europeistyka, ekonomia, administracja. 
 
 
Stypendia skierowane są także do doktorantów z Ukrainy. 50 osób uprawnionych do podjęcia studiów III stopnia, w pierwszym rzędzie – studenci uczelni współpracujących z polskimi partnerami.
 
Koszt programu to ponad 10,7 mln zł. Dofinansowanie polskiego rządu obejmie studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie na polskich uczelniach oraz koszty utrzymania w czasie rocznego pobytu w Polsce.
 
Program kierowany jest przede wszystkim do młodych ludzi z obszarów objętych teraz działaniami militarnymi z obwodów ługańskiego i donieckiego oraz z Krymu. Już od semestru zimowego pierwsza setka ukraińskich studentów (po drugim roku studiów licencjackich – bakalariat) rozpocznie bezpłatne studia w Polsce. Otrzymają też 900 zł stypendium na utrzymanie. Od stycznia 2015 r. ma ruszyć kolejny etap programu: 400 studentów (po drugim lub czwartym roku studiów licencjackich) będzie mogło podjąć w Polsce naukę na studiach I i II stopnia. Te stypendia skierowane są dla mieszkańców całej Ukrainy, z tym, że pierwszeństwo będą miały wnioski osób z terenów objętych działaniami wojennymi, które straciły źródło utrzymania. 
 
Strona polska chce także pomóc Ukrainie w tworzeniu warunków z korzystania z europejskich programów edukacyjnych takich jak Erasmus+.
 
- Jesteśmy wdzięczni za to poparcie i program stypendialny, jaki został nam zaproponowany. Ze stypendiów będzie mogła skorzystać duża grupa studentów z Donbasu, gdzie trwa obecnie wojna – mówi ukraiński minister edukacji i nauki prof. Serhij Kwit. – Doświadczenie związane z pobytem studentów na tych stypendiach wykorzystamy dla budowania demokracji w społeczeństwie, nowych standardów w oświacie i szkolnictwie wyższym. Minister Kwit dodał, że rozmowa o polskich doświadczeniach w reformowaniu nauki i szkolnictwa wyższego pomoże Ukrainie przygotować m.in. ustawę o nauce i badaniach naukowych, a także wdrożyć przyjęta właśnie, rewolucyjną ustawę o szkolnictwie wyższym, która dała uczelniom ukraińskim autonomię.
 
 
Delegacja ukraińska w czasie swej kilkudniowej wizyty spotka się także z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
Obecnie studenci z Ukrainy stanowią najliczniejszą grupę obcokrajowców studiujących w Polsce: 42 procent. W roku akademickim 2013/2014 w naszym kraju studiowało 15 tys. obywateli Ukrainy, 4 tys. z nich już teraz otrzymuje różnego rodzaju dofinansowanie (zwolnienia z opłat za studia, stypendia).
Informacje przydatne studiującym w Polsce Ukraińcom podaje specjalny, przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego serwis dla studiujących www.go-poland.pl. Ma on także wersję ukraińską www.go-poland.pl/uk
 
Źródło. nauka.gov.pl