Program Absolwent to innowacja w szkolnictwie wyższym!

Polskie uczelnie będą miały szanse diametralnie zmienić swoje relacje z absolwentami! Program Absolwent, a szczególnie jego podstawowe narzędzie - specjalny portal, daje możliwość kontynuacji lub...

24.06.2015

Jakie mają być polskie uczelnie i nauka?

Jakie wyzwania stoją przed szkolnictwem wyższym? W jaki sposób podwyższyć jakość kształcenia i dopasować kształcenie do potrzeb społeczeństwa? Jak powinna funkcjonować nauka w zmieniającym się...

23.06.2015

Aplikanci proponują zmiany w drodze do sędziowania

W związku z przyjęciem w minionym tygodniu przez sejmową podkomisję projektu przywracającego instytucję asesora sądowego Stowarzyszenie Aplikantów i Absolwentów Krajowej Szkoły Sadownictwa i...

23.06.2015

Windykator ściga studentów

Po kilkaset złotych żąda od byłych studentów kończąca działalność Wyższa Szkoła Umiejętności za archiwizację nieodebranych dyplomów czy świadectw maturalnych. - Mam wrażenie, że przy okazji...

23.06.2015

Bezpłatna pomoc prawna jest możliwa

W punktach bezpłatnej pomocy prawnej wsparcie otrzymają osoby, które ukończyły 65 lat, i młode, do 26. roku życia. Rada Ministrów chce, by od nowego roku w całym kraju ruszyły punkty bezpłatnej...

23.06.2015

Uniwersytet Jagielloński - wysoka jakość

Marka uczelni stała się narzędziem w walce o studenta konstatują badacze. Te szkoły, które będą potrafiły ją umiejętnie zbudować i wykorzystywać w grze rynkowej, nie muszą się obawiać skutków niżu...

23.06.2015

Więcej pracy tymczasowej na wakacje

Znalezienie dorywczego zajęcia w lecie nie powinno być problemem. Jak wynika z raportu agencji zatrudnienia Manpower, liczba miejsc będzie o 1215 proc. większa niż rok temu.

23.06.2015

Wyniki V edycji konkursu na esej dla studentów

Wydarzenia

Przedmiotem Konkursu było przygotowanie eseju, w którym uczestnicy mieli okazję wykazać się wiedzą na temat zastosowania przepisów prawa o ochronie danych osobowych do sytuacji opisanej w kazusie.

22.06.2015

Praktyki studenckie w biurze GIODO

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oferuje możliwość odbycia praktyki studenckiej, umożliwiającej poznanie specyfiki działalności urzędu oraz bliższe zapoznanie się z...

22.06.2015

Adwokaci i radcowie na jednej liście

Od lipca bronić z urzędu będą nie tylko adwokaci, ale i radcy prawni. Ich nazwiska i dane kontaktowe znajdą się na jednej liście przygotowanej przez sąd.

22.06.2015

Najbardziej atrakcyjne kierunki ścisłe i techniczne

Rozwój innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy jest celem całej Unii. Dlatego uczelnie techniczne są szczególnie wspierane z Funduszy Europejskich. UE od lat dąży do tego, aby jej gospodarka...

22.06.2015