Do drugiej edycji programu Staże zgłoszono 97 wniosków. W kolejnym etapie – rozmowach z komisją ekspertów - wzięło udział 29 osób. Z ich grona wyłoniono 12 nowych uczestników programu.

Wśród laureatów znalazło się troje naukowców Uniwersytetu Warszawskiego: dr inż. Krzysztof Churski z Wydziału Chemii, dr Maciej Jagielski z Wydziału Fizyki, dr Dobrochna Zielińska z Wydziału Historycznego. Z zagranicznych wyjazdów skorzystają też naukowcy Politechniki Warszawskiej: mgr inż. Aleksandra Miłobędzka z Wydziału Inżynierii Środowiska, mgr inż. Piotr Podziemski z Wydziału Fizyki.

Laureatami drugiej edycji zostali również: mgr inż. Bartosz Jachimczyk z Wydziału Elektroniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, mgr inż. Paulina Kasperkiewicz z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, mgr Aleksandra Małyska z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, dr hab. Barbara Mazur z Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, mgr Anna Supernat z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUM, dr Olga Taryma-Leśniak z Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, mgr inż. Michał Wierzbicki z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.

Podczas pobytu w zagranicznej instytucji naukowej lub przedsiębiorstwie, zwycięzcy programu będą podnosili swoje kwalifikacje z zakresu zarządzania badaniami i zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości.

Wnioski do kolejnej edycji programu można składać do 15 marca 2015 r. Z programu mogą skorzystać, reprezentujący dowolną dziedzinę nauki, pracownicy naukowi zamieszkali w Polsce, doktoranci z polskich jednostek naukowych, absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora.

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie: http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/ 

Źródło: PAP