Akty nominacyjne otrzymali:

1. Jerzy Balejko - profesor nauk rolniczych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;

2. Rafał Barański - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

3. Johannes Bluijssen - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

4. Ewa Bryl - profesor nauk medycznych, Gdański Uniwersytet Medyczny;

5. Krzysztof Brzechczyn - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

6. Wiesława Bylka - profesor nauk farmaceutycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu;

7. Mariola Cieniawa-Puchała - profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna w Krakowie;

8. Adam Cieślak - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

9. Henryka Dąbrowska - profesor nauk rolniczych, Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni;

10. Paweł Drobnik - profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu;

11. Zuzanna Drulis-Kawa - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Wrocławski;

12. Ksiądz Stanisław Dyk - profesor nauk teologicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

13. Tomasz Ferenc - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

14. Maciej Garstka - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Warszawski;

15. Andrzej Gębski - profesor sztuk muzycznych, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie;

16. Mirosław Golon - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

17. Rafał Górny - profesor nauk medycznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;

18. Elżbieta Hurnik - profesor nauk humanistycznych, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie;

19. Zdzisław Jary - profesor nauk o Ziemi, Uniwersytet Wrocławski;

20. Ryszard Kacprzyk - profesor nauk technicznych, Politechnika Wrocławska;

21. Małgorzata Komorowska - profesor nauk biologicznych, Politechnika Wrocławska;

22. Jacek Korchowiec - profesor nauk chemicznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

23. Wioletta Kowalska - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet w Białymstoku;

24. Ireneusz Kowalski - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

25. Mieczysław Kozłowski - profesor nauk chemicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

26. Paweł Krajewski - profesor nauk medycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny;

27. Adam Krówczyński - profesor nauk chemicznych, Uniwersytet Warszawski;

28. Beata Kulik-Rechberger - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;

29. Anna Lankoff - profesor nauk biologicznych, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie;

30. Adam Lesner - profesor nauk chemicznych, Uniwersytet Gdański;

31. Paweł Lipiński - profesor nauk rolniczych, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu;

32. Wojciech Lipiński - profesor nauk rolniczych, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży;

33. Maria Łuczkiewicz - profesor nauk farmaceutycznych, Gdański Uniwersytet Medyczny;

34. Barbara Madej-Czerwonka - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;

35. Agata Majos - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

36. Joanna Mankiewicz-Boczek - profesor nauk biologicznych, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi;

37. Marek Marciniak - profesor nauk o Ziemi, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

38. Izabela Marcińska - profesor nauk rolniczych, Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie;

39. Tomasz Mazurkiewicz - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;

40. Bogdan Michalik - profesor sztuk teatralnych, Akademia Teatralna w Warszawie;

41. Wojciech Mueller - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

42. Michał Obuchowski - profesor nauk biologicznych, Gdański Uniwersytet Medyczny;

43. Jacek Otto - profesor nauk ekonomicznych, Politechnika Łódzka;

44. Jolanta Parada-Turska - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;

45. Zbigniew Pasek - profesor nauk humanistycznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

46. Wojciech Pisarski - profesor nauk chemicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach;

47. Ryszard Pogłód - profesor nauk medycznych, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie;

48. Dariusz Ropek - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

49. Lidia Rutkowska-Sak - profesor nauk medycznych, Instytut Reumatologii w Warszawie;

50. Krzysztof Skotnicki - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Łódzki;

51. Dorota Słowińska-Klencka - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

52. Janusz Stalmierski - profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu;

53. Andrzej Szyjewski - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

54. Leszek Tylicki - profesor nauk medycznych, Gdański Uniwersytet Medyczny;

55. Anna Wesołowska - profesor nauk farmaceutycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

56. Jerzy Windyga - profesor nauk medycznych, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie;

57. Małgorzata Witeska - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;

58. Jan Wroniszewski - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

59. Andrzej Zachwieja - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

60. Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz - profesor nauk chemicznych, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie;

61. Jan Zaucha - profesor nauk medycznych, Gdański Uniwersytet Medyczny;

62. Kazimierz Zawiślak - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;

63. Katarzyna Ziora - profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny.

Źródło: PAP