Na rynku pracy nie jest potrzebny wyłącznie magister

W ostatnich latach zdecydowanie zwiększyła się liczba polskich studentów. Przegoniliśmy kraje wysoko rozwinięte. Skąd więc tak wysokie bezrobocie? Eksperci już od kilku lat alarmują, że uczelnie...

30.06.2015

Na studiach potrzeba więcej praktyki

Studenci prawa wciąż najchętniej wybierają tradycyjne zawody prawnicze. Są jednak coraz mniej zadowoleni z tego, co oferują im uczelnie.

30.06.2015

ELSA nagrodziła kancelarie wspierające naukę prawa

Studenci prawa z ELSA Poland nagrodzili dziewięć czołowych kancelarii prawnych jako Mecenasów Edukacji Prawniczej.Nagrodzone kancelarie w różny sposób wspierały i współorganizowały szereg wydarzeń...

29.06.2015

Pracuj w trakcie nauki!

Poszukiwanie pracy już w trakcie nauki to dobry sposób na chronienie się przed bezrobociem - twierdzą eksperci. Zdaniem Jakuba Gontarka z Forum Młodych Lewiatan, dobre efekty przynosi też angażowanie...

29.06.2015

Znalezienie pracy młodemu bezrobotnemu kosztuje

Od roku młodzi bezrobotni mogą korzystać z programu Gwarancje dla młodzieży. Dzięki niemu pozostający bez pracy mogą otrzymać dofinansowanie na kursy, szkolenia i zakładanie własnej działalności...

29.06.2015

Prawo to nadal faworyt

Cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród maturzystów. Coraz więcej szkół wyższych chce prowadzić te studia. W ciągu ostatniej dekady kandydaci na studia diametralnie zmieniali swoje preferencje....

27.06.2015

UJ po raz kolejny przoduje w rankingach

W dziewiątym dorocznym rankingu wydziałów prawa wśród uczelni publicznych zwyciężył Uniwersytet Jagielloński, a wśród szkół niepublicznych - uczelnia Łazarskiego....

26.06.2015

Zmieniono przepis w Prawie o szkolnictwie wyższym

Umożliwienie uczelniom sprawniejszego uzyskiwania uprawnień do prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim - taką drobną zmianę wprowadził do Prawa o szkolnictwie wyższym Sejm....

26.06.2015

Pomoc finansowa na studia za granicą bez podatku

Opublikowana została nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która przewiduje zwolnienie z PIT pomocy finansowej udzielonej w ramach programu rządowego na studia za granicą.

25.06.2015

Debata o przyszłości nauki i uczelni w Polsce

Potrzebny jest wzrost poziomu badań i jakości kształcenia, lepsze dopasowanie kształcenia do potrzeb społecznych, poprawa finansowania uczelni i ich umiędzynarodowienie oceniła minister nauki Lena...

25.06.2015

Program Absolwent to innowacja w szkolnictwie wyższym!

Polskie uczelnie będą miały szanse diametralnie zmienić swoje relacje z absolwentami! Program Absolwent, a szczególnie jego podstawowe narzędzie - specjalny portal, daje możliwość kontynuacji lub...

24.06.2015

Jakie mają być polskie uczelnie i nauka?

Jakie wyzwania stoją przed szkolnictwem wyższym? W jaki sposób podwyższyć jakość kształcenia i dopasować kształcenie do potrzeb społeczeństwa? Jak powinna funkcjonować nauka w zmieniającym się...

23.06.2015