Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów złamała przepisy wydając decyzję o unieważnieniu decyzji uchwały rady wydziału. Uchwała zawierała rozstrzygnięcie w sprawie plagiatu jednego z nauczycieli akademickich. Komisja uznała, że nie ma było podstaw do zakończenia postępowania.


Komisja zaznaczyła, że przed podjęciem uchwały rada wydziału nie dokonała wszystkich wymaganych czynności. Nie podjęła pracy pod kątem złamania praw autorskich – w zasobach uczelni nie stwierdzono oryginału. Wskazała również, że wydział podjął uchwałę, choć prokuratura rejonowa nie zakończyła postępowania karnego w sprawie ukrycia pracy Piotra O.

Przeczytaj także: To promotor powinien zapobiegać plagiatom prac dyplomowych


Powyższa decyzja stała się przedmiotem skargi Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie do WSA.


– Zauważyć należy, iż wykładnia językowa przepisu art. 29a o stopniach i tytule naukowym prowadzi do wniosku, iż racjonalny ustawodawca w przepisie tym ograniczył katalog rozstrzygnięć jedynie do „stwierdzenia nieważności postępowania w sprawie nadania tytułu lub stopnia”. Oznacza, że każde inne rozstrzygnięcie jest niedopuszczalne w oparciu o art. 29a przedmiotowej ustawy – uznał sąd.

Przeczytaj także: Oszukiwanie na egzaminach to przestępstwo


Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów odwołała się od decyzji sądu powołując się na fakt, że aby usunąć nieprawidłową decyzję musiała wydać takie postanowienie. Mimo to Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że orzeczenie zostało WSA zostało wydane zgodnie z prawem. Ponadto zauważył, że nie wolno mieszać różnych trybów wydawania decyzji, czego dokonała Komisja – stwierdził Jan Tarno z NSA.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna